Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2018-10-12
Regulator przepływu OKSYD-RC
OKSYD-RC

Regulatory przepływu OKSYD-RC

W zależności od warunków zabudowy oraz warunków hydraulicznych, regulatory przepływu OKSYD-RC są produkowane są w następujących typach:

• OKSYD-RC - wirowy regulator przepływu typu stożkowego, mocowany do dna studni (zbiornika), pracujący na mokro,
• OKSYD-2-RC - wirowy regulator przepływu typu cylindrycznego poziomego, mocowany do ściany studni (zbiornika), pracujący na sucho,
• OKSYD-3-RC - wirowy regulator przepływu typu cylindrycznego pionowego, mocowany do ściany studni (zbiornika), pracujący na mokro.

Wszystkie typy regulatory OKSYD-RC wykonane są ze stali nierdzewnej typu HN.

Zastosowanie:

Z uwagi na statystyczny charakter opadów i związane z tym nierównomierności przepływów wód opadowych, regulatory mają zastosowanie głównie w systemach kanalizacji deszczowej.
Przykładowe miejsca zastosowań:
• Zabudowa przed i za przed i za urządzeniami podczyszczającymi (osadnikami i separatorami),
• Przepompowniami ścieków deszczowych,
• Zbiorniki retencyjne.

Regulatory normalizują napływ ścieków do odbiorników (cieków wodnych lub kolektorów deszczowych), także do układów separacji zawiesin i substancji ropopochodnych, umożliwiając ich pracę przy parametrach nominalnych. Zapobiegają przeciążeniom hydraulicznym separatorów i osadników, skutkujących zwykle spadkiem sprawności urządzeń podczyszczających i pogorszeniem parametrów ścieków oczyszczonych.

W sprzężeniu z pracą przepompowni umożliwiają zastosowanie pomp o mniejszych wydajnościach, a co za tym idzie zainstalowanie znacznie mniejszych mocy niż przy klasycznych układach bez regulacji, co przyczynia się do wystąpienia korzystnego efektu ekologicznego w postaci ograniczenia zużycia energii elektrycznej.


Przy odpowiednim doborze poprzedzających regulator zbiorników retencyjnych regulatory mogą we współpracy z nimi modyfikować operatorowo tzw. czasy retencji kanałowej i czasy koncentracji terenowej. Wynika stąd możliwość zastosowania układów regulacji w przypadku niewystarczającej przepustowości odbiorników wód opadowych w systemach kanalizacji deszczowej.

Parametry pracy:

Regulatory OKSYD-RC występują w typoszeregu przepustowości od NG 0,5 do NG 1000 l/s w zależności od typu.
Inne przepustowości – na zapytanie ofertowe.

Dobór urządzenia:

Wszystkie regulatory OKSYD-RC dobierane są indywidualnie, niezbędna jest znajomość następujących parametrów:
• Maksymalny dopływ do regulatora,
• Pożądana wartość przepływu za regulatorem,
• Projektowana wysokość spiętrzenia,
• Miejsce montażu regulatora,
• Średnice kanalizacji.

Budowa:

Wirowe regulatory przepływu OKSYD-RC produkowane są z ze stali nierdzewnej. Ewentualne płyty montażowe lub inne elementy mogą być wykonywane z PEHD. W zależności od modelu, ruch wirowy może być inicjowany wewnątrz korpusu cylindrycznego (OKSYD-2-RC, OKSYD-3-RC) lub stożkowego (OKSYD-RC).
Charakterystyka hydrauliczna regulatora jest wypadkową przepływu niewirowego oraz wirowego. Przy niskich spiętrzeniach, urządzenie działa jak zwykły otwór niezatopiony o stosunkowo dużym współczynniku wypływu. Po podniesieniu się zwierciadła cieczy w studni, wewnątrz regulatora zainicjowany zostaje ruch wirowy, który powoduje znaczne wytracanie energii kinetycznej strumienia. W efekcie następuje efektywne dławienie wypływu bez konieczności nadmiernego zmniejszania powierzchni przekroju otworu wlotowego, minimalizując ryzyko zatkania wlotu.

Eksploatacja:

• Regulator przepływu jest urządzeniem bezobsługowym.
• Nie posiada elementów ruchomych, które mogłyby ulec awarii w trakcie eksploatacji.
• Wymagana jest okresowa kontrola stanu perforowanej płyty osłonowej na wlocie do regulatora – należy jedynie usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Częstość kontroli oraz czyszczenia kosza jest uzależniona od warunków lokalnych (ilości zanieczyszczeń) i stanu technicznego sieci. Nie należy doprowadzać do zadławienia perforacji w płycie osłonowej, okresowo czyszcząc powierzchnię zewnętrzną kosza.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

OKSYDAN Sp. z o. o.

Adres: Łużycka 16, 44-100 Gliwice

Nr telefonu: +48 32 778 42 77 Skopiuj

Faks: +48 32 778 42 38 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: info@oksydan.pl Skopiuj
WWW: www.oksydan.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu