empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2021-10-11
Separator substancji ropopochodnych
OKSYDAN-P
Producent:
Oksydan

OKSYDAN typ F, P, B, PB

Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858 wykonany z żelbetu w klasie obciążeń typu ciężkiego.

Budowa separatora oraz zasada działania


Separator OKSYDAN wykonany jest z żelbetu na bazie wysokiej marki betonu C35/45. Klasa wodoszczelności W-8, klasa mrozoodporności F-150. Zbiornik separatora posiada wysoką wytrzymałość konstrukcyjną, przez co przystosowany jest do montażu w terenach obciążonych ruchem komunikacyjnym. Maksymalna głębokość posadowienia separatora wynosi 6,0 m p.p.t. Możliwe jest wykonanie zbiornika w wersji wzmocnionej, dzięki czemu może być posadowiony głębiej, wymaga to jednak konsultacji z naszym działem technicznym. Istnieje możliwość wykonanie separatora w zbiorniku przystosowanym do montażu w terenach występowania szkód górniczych kat. I – IV.
Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane są z materiałów nie podatnych na korozyjne oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz ścieków (stal chromoniklowa np. 0H18N9, PP, PE, PVC, EPDM itp.).

Warianty separatorów OKSYDAN wykonanych z betonu:

OKSYDAN F - z częścią szlamową, przeznaczone do współpracy z osadnikiem wstępnym;
OKSYDAN P – zintegrowany z osadnikiem o pojemności szlamowej zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 858;
OKSYDAN B - z by-passem (wewnętrznym kanałem ulgi dla przepływów z deszczów nawalnych);
OKSYDAN PB - z by-passem oraz zintegrowanym osadnikiem (kompaktowe rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca, zwykle też niższe koszty montażu i eksploatacji niż w przypadku zastosowania osobnego osadnika).

Zasada działania

Strumień ścieków dopływając do urządzenia jest poddawany rozproszeniu, co w następstwie intensyfikuje procesy sedymentacji i flotacji. W obszarze osadnika zachodzi oddzielanie zawiesiny mineralnej (np. piasku) oraz flotacja większych aglomeratów związków ropopochodnych. W obszarze separacji cieczy lekkich wykorzystuje się dodatkowo procesy koalescencji. W wyniku laminarnego przepływu ścieków przez specjalnie dobrane wkłady wielokomórkowe dochodzi do łączenia się drobin olejowych w większe skupiska (tzw. aglomeraty), co zmniejsza stopień dyspersji układu i prowadzi do dalszej eliminacji fazy rozproszonej. W efekcie tych procesów następuje flotacja aglomeratów olejowych w kierunku zwierciadła cieczy, a oczyszczony strumień poprzez zasyfonowany przewód odpływa z urządzenia. 

Obejścia hydrauliczne (by-passy) posiadają budowę dostosowaną do wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz.U. 137 poz. 984, a działanie ich nie pozwala na przeciążenie hydrauliczne urządzenia. Konstrukcja by-passu nie dopuszcza do nadmiernych przepływów przez komorę separacji oleju oraz komorę osadnika. Zapobiega to rozwojowi w komorze roboczej wirów o zróżnicowanych osiach przy wystąpieniu spływów z deszczów nawalnych, a tym samym chroni odbiornik przed możliwością skażenia wskutek wypłukiwania z urządzenia oddzielonych wcześniej zanieczyszczeń.

Zastosowanie

Separatory OKSYDAN przeznaczone są do oczyszczania ścieków deszczowych ujętych w zewnętrzne bezciśnieniowe systemy kanalizacyjne, do montażu w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią), w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej, lub w terenach zielonych (nieprzejezdnych).
Mogą być wyprodukowane w wykonaniu do montażu na terenach objętych występowaniem szkód górniczych kat. I-IV.
Oczyszczanie prowadzi się w układach sieci rozdzielczych lub pół-rozdzielczych, przy odprowadzaniu wód opadowych z dróg i autostrad, ulic miejskich, placów postojowych i parkingów, placów manewrowych itp. obiektów narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. Mają zastosowanie również przy oczyszczaniu ścieków technologicznych (np. z warsztatów lub myjni samochodowych), które mogą być następnie kierowane do kanalizacji sanitarnej sieci rozdzielczej lub pół-rozdzielczej, bądź też do kanalizacji ogólnospławnej.
Separator pełni także rolę piaskownika zawiesin mineralnych – oprócz substancji ropopochodnych i benzyn oddzielany jest w nim piasek, szlam, błoto oraz popiół i drobne zawiesiny.
Separatory OKSYDAN posiadają specjalną konstrukcję nośną wkładów koalescencyjnych, która umożliwia dokonywanie czynności serwisowych i eksploatacyjnych bezpośrednio z poziomu terenu, bez potrzeby zejścia do urządzenia. Upraszcza to i przyspiesza obsługę, oraz wydatnie zwiększa bezpieczeństwo prac serwisowych.
Żelbetowe separatory OKSYDAN stosuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami projektowania, układania i montażu systemów kanalizacyjnych.


Skuteczność separacji

Zawartość substancji ropopochodnych i zawiesin w ściekach oczyszczonych jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24-lipca-2006 Dz.U. Nr 137, poz. 984. W szczególności firma OKSYDAN gwarantuje, że przy przepływie nominalnym nie zostaną przekroczone poniższe wartości:
• substancje ropopochodne < 5 mg/l
• zawiesina ogólna < 50 mg/l


Wyposażenie dodatkowe

Separatory mogą być dodatkowo wyposażone w:

  • układ automatycznego zamknięcia odpływu nominalnego,
  • układy elektroniczne do kontroli ilości zgromadzonego oleju i/lub szlamu (typ ON-OIL),
  • układy opróżniające (typ ON-OUT)
  • mogą posiadać dodatkowo wydzielone komory pomp,
  • układy regulacyjne,
  • dodatkowe przyłącza,
  • ponadnormatywne wkłady filtracyjne itp.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

OKSYDAN Sp. z o. o.

Adres: Łużycka 16, 44-100 Gliwice

Nr telefonu: +48 32 778 42 77 Skopiuj

Faks: +48 32 778 42 38 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: info@oksydan.pl Skopiuj
WWW: www.oksydan.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...