Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2021-10-11
Regulator przepływu OKSYD-RW
OKSYD-RW
Producent:
Oksydan

Regulatory przepływu OKSYD-RW


W zależności od warunków zabudowy oraz warunków hydraulicznych, regulatory przepływu OKSYD-RW są produkowane są w następujących typach:


• OKSYD-RW - zwężkowy regulator przepływu typu cylindrycznego, mocowany do dna studni (zbiornika), pracujący na mokro,
• OKSYD-2-RW - zwężkowy regulator przepływu typu cylindrycznego, mocowany do ściany i/lub dna studni (zbiornika), pracujący na mokro,
• OKSYD-3-RW - zwężkowy regulator przepływu typu płytowego, mocowany do ściany studni (zbiornika), pracujący na mokro.

Wszystkie typy regulatory OKSYD-RW wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, OKSYD-2-RW może być również wykonany ze stali nierdzewnej typu HN.

Zastosowanie:

Z uwagi na statystyczny charakter opadów i związane z tym nierównomierności przepływów wód opadowych, regulatory mają zastosowanie głównie w systemach kanalizacji deszczowej.
Przykładowe miejsca zastosowań:
• Zabudowa przed i za przed i za urządzeniami podczyszczającymi (osadnikami i separatorami),
• Przepompowniami ścieków deszczowych,
• Zbiorniki retencyjne.


Regulatory normalizują napływ ścieków do odbiorników (cieków wodnych lub kolektorów deszczowych), także do układów separacji zawiesin i substancji ropopochodnych, umożliwiając ich pracę przy parametrach nominalnych. Zapobiegają przeciążeniom hydraulicznym separatorów i osadników, skutkujących zwykle spadkiem sprawności urządzeń podczyszczających i pogorszeniem parametrów ścieków oczyszczonych.


W sprzężeniu z pracą przepompowni umożliwiają zastosowanie pomp o mniejszych wydajnościach, a co za tym idzie zainstalowanie znacznie mniejszych mocy niż przy klasycznych układach bez regulacji, co przyczynia się do wystąpienia korzystnego efektu ekologicznego w postaci ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

Przy odpowiednim doborze poprzedzających regulator zbiorników retencyjnych regulatory mogą we współpracy z nimi modyfikować operatorowo tzw. czasy retencji kanałowej i czasy koncentracji terenowej. Wynika stąd możliwość zastosowania układów regulacji w przypadku niewystarczającej przepustowości odbiorników wód opadowych w systemach kanalizacji deszczowej.


Parametry pracy:

Regulatory OKSYD-RW występują w typoszeregu przepustowości od NG 6,0 do NG 10000 l/s w zależności od typu.

Inne przepustowości – na zapytanie ofertowe.


Dobór urządzenia:

Wszystkie regulatory OKSYD-RW dobierane są indywidualnie, niezbędna jest znajomość następujących parametrów:
• Maksymalny dopływ do regulatora,
• Pożądana wartość przepływu za regulatorem,
• Projektowana wysokość spiętrzenia,
• Miejsce montażu regulatora,
• Średnice kanalizacji.

Budowa:

Regulator przepływu wykonany jest z nie korodujących materiałów PEHD i/lub stali nierdzewnej klasy 0H18N9. Korpus urządzenia stanowi rura polietylenowa z przyspawanymi ekstruzyjnie dennicami.
Osłonowa płyta perforowana zamontowana na wlocie do regulatora zabezpiecza układ regulacyjny przed zadławieniem przez mogące występować w kanalizacji opadowej elementy dekantacyjne (kawałki styropianu, drewna, folie itp.
Budowa regulatora uzależniona jest od projektowanej wydajności oraz wysokości ciśnienia hydrostatycznego wynikającego z zakładanego (obliczeniowego) poziomu zwierciadła w zbiorniku retencyjnym. Parametry regulatora obliczane są z uwzględnieniem odpowiednich współczynników korygujących niejednorodność pola ciśnień i prędkości dla przepływów cieczy przez otwory ostro-krawędziowe.

Montaż:

Przy montażu urządzenia w zbiorniku żelbetowym lub w studni żelbetowej, całą konstrukcję należy zakotwić w obwodzie urządzenia do dna zbiornika za pomocą stalowych śrub mocujących (w podstawie regulatora wykonane są otwory służące do zakotwienia urządzenia w dnie studni)
Przy montażu w studni polietylenowej można zespawać ekstruzyjnie podstawę regulatora z dnem studzienki. Produkowane są gotowe studzienki PEHD z zabudowanym regulatorem.
Przed zakotwieniem regulatora do dna zbiornika należy dokonać podłączenia króćca wylotowego z urządzenie z wylotem ze zbiornika.

Eksploatacja:

• Regulator przepływu jest urządzeniem bezobsługowym.
• Nie posiada elementów ruchomych, które mogłyby ulec awarii w trakcie eksploatacji.
• Wymagana jest okresowa kontrola stanu perforowanej płyty osłonowej na wlocie do regulatora – należy jedynie usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Częstość kontroli oraz czyszczenia kosza jest uzależniona od warunków lokalnych (ilości zanieczyszczeń) i stanu technicznego sieci. Nie należy doprowadzać do zadławienia perforacji w płycie osłonowej, okresowo czyszcząc powierzchnię zewnętrzną kosza.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

OKSYDAN Sp. z o. o.

Adres: Łużycka 16, 44-100 Gliwice

Nr telefonu: +48 32 778 42 77 Skopiuj

Faks: +48 32 778 42 38 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: info@oksydan.pl Skopiuj
WWW: www.oksydan.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu