empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2018-10-12
Separatory tłuszczu i skrobi
Separatory tłuszczu i skrobi
Producent:
Oksydan

OKSYLIP typ B, BP, T, TP

Separator tłuszczu wg PN-EN 1852  wykonany z żelbetu w klasie obciążeń typu ciężkieg lub polietylenu PEHD.

Zastosowanie

Separatory tłuszczu oraz skrobi typu OKSYLIP służą do oddzielania ze ścieków technologicznych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z zakładów gastronomicznych, stołówek, smażalni, restauracji, zakładów mięsnych, ubojni itp.

Separatory skrobi mają za zadanie oddzielić skrobię oraz części stałe sedymentujące, pochodzące z urządzeń do obierania warzyw (w szczególności skrobia ziemniaczana).


Należy pamiętać, aby unikać jednoczesnego wprowadzania do urządzenia ścieków zawierających tłuszcze i skrobię, gdyż może to doprowadzić do wystąpienia niepożądanych efektów.

Urządzenia typu OKSYLIP mogą zostać dostosowane do równoczesnego oczyszczania ścieków zawierających skrobię i tłuszcz, ale wymaga to uprzedniej konsultacji z działem technicznym OKSYDAN.

Zasada działania 

Separatory OKSYLIP są urządzeniami przepływowymi współpracującymi z kanalizacją technologiczną grawitacyjną.
Modele OKSYLIP-B, OKSYLIP-T, oraz OKSYLIP-V są urządzeniami bez zintegrowanego osadnika i zasadniczo przeznaczone są do współpracy z poprzedzającymi osadnikami wstępnymi. Pojemność osadnika wstępnego wyrażona w dm3 powinna stanowić minimum stukrotność obliczeniowego przepływu nominalnego NS wyrażonego w dm3/s.

Modele OKSYLIP-BP, OKSYLIP-TP, oraz OKSYLIP-VP są zintegrowane z osadnikiem, dzięki czemu nie konieczności zabudowy dodatkowego urządzenia przed separatorem.Przebieg procesu oddzielania tłuszczów:


Strumień ścieków dopływając do separatora tłuszczu jest rozpraszany na deflektorze płytowym. W części sedymentacyjnej następuje separacja cięższych od wody części stałych i zawiesin sedymentujących, oraz wstępne oddzielanie dużych cząstek tłuszczu. W wyniku zderzeń między cząstkami tłuszczu, oraz ich hydrofobowego charakteru, dochodzi do łączenia się cząstek tłuszczu w większe skupiska. Jednocześnie następuje ochłodzenie cieczy, co wzmaga procesy oczyszczania i przyśpiesza flotację tłuszczu w kierunku zwierciadła cieczy. Podczyszczony strumień ścieków poprzez syfon odpływowy kierowany jest do króćca wylotowego z urządzenia. Proces oczyszczania polega na oddzieleniu ze ścieków zawiesin i części stałych sedymentujących, oraz substancji tłuszczowych o gęstości mniejszej od gęstości wody i występujących w postaci trudno rozkładalnych grudek, lub w postaci płynnej z wykorzystaniem zjawisk aglomeracji i flotacji.

Przebieg procesu oddzielania skroni:

Strumień ścieków dopływając do separatora jest rozpraszany na deflektorze płytowym. W części sedymentacyjnej następuje separacja cięższych od wody części stałych i skrobi. W obszarze zwierciadła cieczy następuje „gaszenie” piany, powstałej w wyniku turbulentnego przepływu ścieków zawierających skrobię. Podczyszczony strumień ścieków poprzez syfon odpływowy kierowany jest do króćca wylotowego z urządzenia, a konstrukcja syfonu uniemożliwia przedostanie się piany do króćca wylotowego urządzenia.

UWAGA!


Do separatorów tłuszczu lub skrobi nie wolno doprowadzać ścieków bytowo-gospodarczych, ścieków opadowych, innych ścieków zawierających oleje mineralne lub syntetyczne, emulsje olejowe, rozpuszczalniki organiczne itp.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

OKSYDAN Sp. z o. o.

Adres: Łużycka 16, 44-100 Gliwice

Nr telefonu: +48 32 778 42 77 Skopiuj

Faks: +48 32 778 42 38 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: info@oksydan.pl Skopiuj
WWW: www.oksydan.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...