Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy komunikatów Dodano: 2007-01-05  |  Ostatnia aktualizacja: 2007-01-05
Inventor do projektowania rakiet
Autodesk® Inventor™ wspomaga projektowanie w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce jest krajowym liderem w dziedzinie projektowania amunicji artyleryjskiej. Dziedziczy i kontynuuje tradycje naukowe, powołanego 25 marca 1926 roku, na mocy rozkazu Departamentu II Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, Instytutu Badań Artylerii. Został przemianowany w 1927 roku na Instytut Badań Materiałów Uzbrojenia, aby w 1935 roku przyjąć nazwę - Instytut Techniczny Uzbrojenia.
Główne wysiłki prac badawczych i projektowych, zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami wojsk
kieruje się w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia na problematykę:
· nowoczesnej amunicji artyleryjskiej i moździerzowej, w tym przeciw pancernej i samonaprowadzającej się na cel w ostatniej fazie lotu,
· systemy kierowania ogniem artylerii,
· systemy walki radioelektronicznej,
· nowe rodzaje opancerzenia dla czołgów i wozów
bojowych,
· nowe środki uzbrojenia,
· utylizację środków bojowych.

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia stanowi istotny element zaplecza badawczo-rozwojowego, który decyduje o poziomie i nowoczesności produkowanego w kraju uzbrojenia i sprzętu technicznego dla wojsk. Aspiracją Instytutu jest sprostanie wymaganiom naukowo-technicznym, które niesie XXI wiek.

WITU
Autodesk® Inventor™ Professional
Instytut posiada certyfikaty systemu jakości PN-EN/ISO 9001 i AQAP 2110. Pięć laboratoriów
uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, a Instytut jest jednostką upoważnioną
do certyfikacji wyrobów wojskowych.

Projektowanie w WITU
Biorąc pod uwagę zadania Instytutu warto podkreślić rolę działu konstrukcyjnego w Zakładzie
Uzbrojenia Artyleryjskiego. Zajmuje się on projektowaniem m.in. · amunicji artyleryjskiej,
· amunicji ćwiczebnej i bojowej do armat czołgowych, · modernizacją sprzętu artyleryjskiego,
· elektronicznych zapalników czasowych, · urządzeń treningowych do sprzętu artyleryjskiego.

Skomplikowane zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne oraz wysokie wymagania wytrzymałościowe, jakim musi odpowiadać współczesna amunicja artyleryjska sprawiają, że konieczne jest zastosowanie na etapie projektowania profesjonalnego oprogramowania. Stąd też w roku 2005 WITU podjęło decyzję o zmianie sposobu tworzenia sprzętu uzbrojenia i amunicji artyleryjskiej, odchodząc od wcześniej używanego oprogramowania dwuwymiarowego na rzecz nowoczesnego systemu trójwymiarowego – Autodesk® Inventor™ Professional. Praca w trzech wymiarach umożliwia - już na etapie modelu wirtualnego - rozwiązanie większości problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem amunicji w czasie strzału, na torze lotu oraz w celu.

Decyzja o wyborze oprogramowania została podyktowana wieloma względami – pod uwagę
wzięto przede wszystkim stosunek ceny do funkcjonalności produktu. Duże znaczenie
miała również doskonała współpraca z AutoCAD – oprogramowaniem używanym we współpracujących zakładach, oraz z Ansys – rozwiązaniem do zaawansowanych analiz wytrzymałościowych.

Od roku 2006 WITU posiada sześć stanowisk najnowszych wersji Autodesk® Inventor™ Professional wraz z subskrypcjami. Oprogramowanie dostarczyła i zainstalowała firma AutoR K.S.I., autoryzowany partner Autodesk. Firma ta świadczy również usługi szkoleniowe i doradcze.

Projekt amunicji czołgowej
Pierwszym projektem z wykorzystaniem Autodesk ® Inventor™ jest 120 mm amunicja do czołgu
LEOPARD 2A4.
W początkowym okresie projektowania przeniesiono dokumentację dwuwymiarową do postaci
modeli trójwymiarowych. Dla projektantów WITU – wcześniej korzystających z programu AutoCAD
–Autodesk® Inventor™ Professional okazał się bardzo pomocny i przyjazny w użytkowaniu.
Szczególnym udogodnieniem dla konstruktorów amunicji są możliwości przeprowadzenia analizy:
· parametrów geometryczno-masowych (np. wyznaczenie momentów bezwładności i położenia
środka ciężkości), · kolizji części składowych zespołów amunicji,
· obliczeń wytrzymałościowych pojedynczych elementów przy zadanych obciążeniach (m.in.
ciśnienie panujące w lufi e oraz przyspieszenie pocisku) towarzyszących zjawisku strzału.

Autodesk, Autodesk Inventor są zarejestrowanymi znakami towarowymi fi rmy Autodesk, Inc. w USA i/lub innych krajach.
Wszystkie pozostałe nazwy fi rmowe, nazwy produktów oraz znaki towarowe są własnością ich posiadaczy.
© 2006 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Nowe możliwości projektowe Analogicznie do rynku cywilnego, również w przemyśle
obronnym oczekuje się szybkiej realizacji projektu i jego wdrożenia do produkcji. Spełnienie
tego wymagania jest znacznie ułatwione w przypadku zastosowania profesjonalnego narzędzia
do projektowania.
“Autodesk® Inventor™ Professional w znacznym stopniu przyspiesza prace nad projektowaniem
amunicji, pozwalając na oszczędność czasu i redukcję kosztów badań” – podsumowuje
mjr dr inż. Mariusz MAGIER, kierownik pracowni balistyki i kumulacji. – „Jednocześnie dzięki
możliwości weryfikacji wielu wariantów, możemy znaleźć optymalne rozwiązania.”

Subskrypcja
Dzięki zakupowi Autodesk® Inventor™ Professional 10 wraz z roczną subskrypcją, WITU dysponuje
obecnie kolejną 11 wersją oprogramowania wraz z jej rozszerzeniami zwiększającymi funkcjonalność.

-----------------------------------------------------------------
„Zastosowanie Autodesk Inventor Professional w procesach projektowania amunicji artyleryjskiej i sprzętu uzbrojenia umożliwiło przyspieszenie prac badawczo – rozwojowo - wdrożeniowych, co ma szczególne znaczenie dla obniżenia kosztów badań. Dzięki możliwości przeprowadzenia symulacji komputerowych ruchu oraz analizy kolizji w zespołach wyrobów, a także możliwość sprawdzenia wytrzymałości konstrukcji z zastosowaniem aplikacji wytrzymałościowych
opartych na Metodzie Elementów Skończonych, możemy już na etapie projektowania modeli
wyeliminować większość błędów konstrukcyjnych.”

płk dr inż. Ryszard Kostrow
dyrektor WITU


http://www.autor.com.pl/download/Witu_AutoR.pdf
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także