Powrót do listy komunikatów Dodano: 2009-03-09  |  Ostatnia aktualizacja: 2009-03-10
Przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn i urządzeń.
Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. w Przemyślu ul. Obozowa 23

Ogłaszają przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn i urządzeń:
Lp. Nazwa maszyny, urządzenia Typ Rok produkcji Numer inwentarza Cena wywoławcza
1. Tokarka ster. numer TUR – 50 SNx1000 1983 246 / 410 3 750,00
2. Tokarka ster. numer. TUR – 50 SNx1000 1982 247 / 410 3 750,00
3. Automat tokarski A – 20 B 1984 252/400 1 200,00
4. Szlifierka precyzyjna RHU – 400 1977 307 / 405 11 520,00
5. Automat tokarski A – 20 1961 171/400 2 240,00
6. Automat tokarski ATA – 40 1979 233/400 4 000,00
7. Tokarka uniwersalna TUD – 40 x 500 - 3226/410 3 600,00
8. Narzucarka wodzona ręcznie NSR 3,5 M-16 1999 2630/516 2 080,00
9. Centrum obróbcze CW 400 NC 1990 982/417 68 000,00
10. Defektoskop prądowy Multiflux IFT 1400 1997 1980/801 2 880,00
11. Tokarko – kopiarka SP 12D 1989 267/410 18 648,00
12. Automat tokarski ATA – 40 1979 231/400 10 731,00
13. Automat tokarski A – 32 C 1981 241/400 12 768,00
14. Automat tokarski A – 32 A 1978 240/400 16 968,00
15. Tokarka rewolwerowa 1341 1974 207/400 19 000,00
16. Tokarka rewolwerowa 1P – 365 1972 195/400 5 376,00
17. Tokarka uniwersalna TUB – 32 1972 404/400 8 500,00
18. Tokarka ster. numerycznie TZC – 32 N1 1977 220/410 52 920,00
19. Tokarka ster. numerycznie TZC – 32 N1 1979 229/410 52 920,00
20. Tokarka ster. numerycznie TZD – 63 N PRUS 1983 263/410 73 500,00
21. Centrum obróbkowe HP – 5/29 1988 330/417 115 200,00
22. Centrum obróbkowe HP – 5/29 1990 968/417 138 240,00
23. Szlifierka bezkłowa MC – 50 1976 217/405 21 420,00
24. Wiertarka stołowa WS – 15 - W-768 200,00
25. Wiertarka stołowa WS – 15 - W-769 200,00
26. Tokarka ster. numerycznie TUR – 50 SNDC 1985 257/410 45 000,00
27. Analizator węgla i siarki LECO CS - 300 1997 1865/800 28 800,00
28. Kolorymetr spektralny SPEKOL – 10 1978 908/801 300,00
29. Prędkościomierz AMEX 1993 1063/801 200 ,00
30. Wózek widłowy akumulatorowy WW - 1213 1987 862/762 4 830,00
31. Wózek platformowy WA – 2 1971 798/760 2940,00
32. Wózek platformowy (137) WA – 2 1975 W - 342 2 205,00
33. Strugarka podłużna HDA – 80 1962 3137/404 8 000,00
34. Tokarka uniwersalna TUD – 50 x 500 1966 471/400 4 500,00

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej oraz złożenie oferty zawierającej konkretną proponowaną cenę, nie niższą od ceny wywoławczej.
2. Oględzin dokonywać można w godz. 800 ÷ 1400 w dniach 17.03.2009 ÷ 19.03.2009 r.
3. Oferty należy składać w sekretariacie ZA „POLNA” S.A. do dnia 20.03.2009 do godz.1400 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „PRZETARG”. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto: PBS Bank 79 8642 1155 2015 1502 0853 0001 do dnia 20.03.2009.
4. Komisyjne rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 23.03. 2009 r. o godz. 1200.
5. Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny zakupu. Wadia pozostałe zostaną zwrócone na konto wskazane przez oferenta w ofercie kupna. Nabywca wpłaci pozostałą część należności przelewem na konto: PBS Bank 79 8642 1155 2015 1502 0853 0001.
Wadium nabywcy przepada w wypadku nie uiszczenia całości należności do 27.03.2009 do
godz. 1400.
6. Koszt załadunku i transportu pokrywa kupujący. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nabytych maszyn i urządzeń.
7. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. Zwolnienie z VAT nie dotyczy pozycji 8, 10 i 27.
8. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub częściowo bez podania przyczyn oraz samodzielny wybór oferenta w wypadku identycznych ofert.
9. Informacji udziela Dział Technicznej Obsługi Produkcji, tel. : 016 / 678 66 01 w. 219 i 270
10. Wydanie urządzeń nastąpi po wpłaceniu 100% ustalonej ceny.

Kategoria komunikatu:

Z życia firmy

Dodał:
Zakłady Automatyki "POLNA" S.A.
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także