Powrót do listy wiadomości Dodano: 2018-06-11   |  Ostatnia aktualizacja: 2018-06-11
Rusza modernizacja magistrali wodociągowej w Dąbrowie Górniczej
Ilustracja nadesłana (Dąbrowskie Wodociągi)
Ilustracja nadesłana (Dąbrowskie Wodociągi)

Rozpoczęły się ostatnie przygotowania do przeprowadzenia jednej z największych w ostatnich latach w województwie śląskim modernizacji wodociągu, który zapewnia wodę blisko 20 tys. mieszkańców południowych dzielnic Dąbrowy Górniczej. Dzięki temu wyeliminowane zostaną występujące okresowo awarie i przerwy w dostawach wody w tym rejonie.

Inwestycję za ok. 10 mln zł realizuje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów – właściciel modernizowanej infrastruktury. Inwestycja podzielona jest na trzy etapy. W pierwszym etapie remontowane będą zbiorniki wody w Łośniu. To przedsięwzięcie będzie wiązało się z utrudnieniami dla mieszkańców. Już teraz trwają prace przygotowawcze, zmierzające do wyłączenia ich z systemu. To bardzo skomplikowana operacja, polegająca m.in. na stopniowym przełączeniu przez GPW niektórych dzielnic na zasilanie w wysokiej jakości wodę pochodzącą z ujęcia w Czańcu koło Bielska-Białej i ze Stacji w Maczkach.

Od dnia 15 czerwca 2018 r. od godz. 23:00 do dnia 17 czerwca 2018 r. w dzielnicach: Błędów, Łęka, Łosień, Okradzionów, Strzemieszyce, Osiedlu Kasprzaka i ulicach: Roździeńskiego, Tworzeń, Zaplecze wystąpią zakłócenia w dostawie wody tj.: spadki ciśnienia oraz okresowe pogorszenie jakości wody w zakresie barwy i smaku. Mogą wystąpić również przerwy w dostawach wody.

- System wodociągowy w tym okresie będzie działał w układzie awaryjnym. W związku z tym prosimy mieszkańców tego obszaru o ograniczenie zużycia wody do niezbędnych potrzeb: ograniczenie podlewania ogrodów, rezygnację z napełniania basenów itp. – mówi Aleksandra Konderak, Kierownik Działu Wodociągów w Dąbrowskich Wodociągach.

W związku z przywróceniem dotychczasowego układu zasilania w wodę sytuacja powtórzy się we wrześniu. Wtedy jednak dostępne będą nowe połączenia, które umożliwią ograniczenie wpływu prac na dostawę wody. Ze względu na ich specyfikę na ww. obszarze do października mogą wystąpić okresowe, krótsze zakłócenia dostaw wody.

Innowacyjne rozwiązania

Przebudowa istniejącego wodociągu to jedna z największych i najbardziej skomplikowanych inwestycji tego typu w ostatnich latach w woj. śląskim. Dlatego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów wspólnie z Dąbrowskimi Wodociągami zaplanowały szeroko zakrojone działania, które mają zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców. Przeanalizowano kilkanaście różnych scenariuszy związanych z zaopatrzeniem w wodę na tym terenie. Wykorzystano zaawansowane narzędzia modelowania sieci, testowano różne warianty i przeprowadzono regulację sieci w celu ograniczenia zasięgu oddziaływania prac. Wszystko po to, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo dostaw wody.

- Na czas prac montowana jest nowoczesna tymczasowa stacja filtrów samopłuczących. Jej zadaniem będzie dodatkowe oczyszczanie wody w przypadku wystąpienia jej wtórnego zanieczyszczenia podczas przepływu z Łaz Błędowskich do Strzemieszyc Małych – mówi Jerzy Muszer, Dyrektor ds. sieci i dystrybucji GPW w Katowicach.

To jedno z pierwszych takich rozwiązań w Polsce. Nowatorskie jest też zastosowanie specjalnych pomp, które mają wyeliminować, na tyle ile jest to technicznie możliwe, przerwy w dostawach wody.

– Od 15 do 17 czerwca, kiedy sieć będzie działała w układzie awaryjnym planujemy, że woda do Błędowa, Łęki, Łośnia i Okradzionowa będzie podawana w sposób ciągły. Mają to zapewnić beczkowozy, które zamiast rozwozić wodę do poszczególnych ulic, będą poprzez specjalne pompy wtłaczać wodę do sieci i przyłączy wodociągowych. To powinno zapewnić bieżącą wodę w kranach na poziomie minimalnym, czyli o niższym ciśnieniu. Jednak wnioskujemy do mieszkańców, by przez te kilka dni używali wody tylko do celów spożywczych i sanitarnych, w innym wypadku mogą wystąpić ograniczenia dostaw wody lub braki wody – tłumaczy Aleksandra Konderak, Kierownik Działu Wodociągów w Dąbrowskich Wodociągach. - W przypadku wystąpienia przerw w dostawach wody będzie ona dostarczana beczkowozami.

Gdzie znaleźć informacje o utrudnieniach?

GPW i Dąbrowskie Wodociągi prowadzą akcję informacyjną o przebiegu prac i utrudnieniach. Do odbiorców wody z obszaru objętego utrudnieniami zostanie wysłanych 10 tysięcy listów. Informacje będzie można znaleźć także na słupach ogłoszeniowych, klatkach schodowych itp. Ponadto o utrudnieniach i przerwach w dostawach wody mieszkańcy będą na bieżąco powiadamiani poprzez komunikaty umieszczane na stronie internetowej Dąbrowskich Wodociągów: www.dabrowskie-wodociagi.pl. Pełną informacją dysponować będą także dyspozytorzy Dąbrowskich Wodociągów pod bezpłatnym numerem 994 .

– Zachęcamy do rejestracji do Systemu Powiadamiania INFO SMS Urzędu Miejskiego Dąbrowie Górniczej. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli otrzymywać w wiadomościach SMS informacje o awariach i utrudnieniach. Wystarczy wejść na stronę powiadomienia.dabrowa-gornicza.pl i wybrać jako rodzaj powiadomienia pole Media Dąbrowa – podkreśla Aleksandra Konderak.

Podstawowe informacje o inwestycji

Kompleksowa modernizacja magistrali wodociągowej dostarczającej wodę z głębinowych ujęć w Łazach Błędowskich realizowana będzie w trzech etapach w latach 2018-2020. Pierwszy etap, który zaplanowano do października 2018 r. obejmie modernizację olbrzymich zbiorników w Łośniu przebudowę rur oraz wymianę armatury (zasuw i przepustnic). Właśnie wtedy okresowo mogą występować największe zakłócenia dostaw wody. W drugim i trzecim etapie realizowanym do 2020 r. zapowiedziano przebudowę blisko 8 km magistrali wodociągowej od ul. Podlesie/Al. Młodych do zbiorników w dzielnicy Łosień wraz z przebudową przepompowni wody oraz modernizację magistrali żeliwnej na odcinku 7 km: od zbiorników w Łośniu do Stacji Uzdatniania Wody Łazy Błędowskie.

Efekty: stała jakość dostaw wody i brak awarii

Dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo i pewność dostaw wody. Nowy, dwukierunkowy wodociąg umożliwi dostarczenie wody z innych ujęć GPW w przypadku wystąpienia awarii na ujęciu w Łazach Błędowskich. Wtedy też na tym obszarze nie będzie dochodziło do awarii i zakłóceń jakości dostarczanej wody.

(gz)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :