empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2013-03-26
Inteligentna sieć wodno - kanalizacyjna

Postępujący rozwój technologii GSM, dotyka nas nie tylko, gdy na rynek wchodzi kolejny model Iphona. Okazuje się, że metoda zdalnego przesyłu danych, z powodzeniem może być wykorzystana do zarządzania siecią wodno–kanalizacyjną.

Jednym z coraz popularniejszych rozwiązań, stosowanych w takich obiektach, jest technologia zdalnego sterowania pracą urządzeń, popularnie zwana telemetrią. Twórcy rozwiązań przeznaczonych dla sieci wodociągowych mówią, że zarządcom takich obiektów sen z powiek spędza najczęściej konieczność stałego monitorowania pracy urządzeń w każdym obiekcie oraz konieczność wczesnego wykrywania i zapobiegania awariom.

Dodatkowym utrudnieniem, jest także spore rozproszenie obiektów należących do sieci w terenie, co znacznie spowalnia proces monitorowania wspomnianych procesów. W praktyce jest to niemożliwe bez stałej obecności osób w obiektach lub częstych wyjazdów ekip technicznych. To wszystko sprawia, że monitorowanie tego rodzaju obiektów bardzo wydłuża się w czasie i jednocześnie powoduje wzrost kosztów obsługi obiektów.

W tej sytuacji coraz częściej zarządcy SUW, czy przedsiębiorstw wod-kan, sięgają po rozwiązania, które są w stanie pomóc im zdalnie monitorować i sterować poprawnym funkcjonowaniem sieci wodociągowej. Mowa o systemach WM (ang. Water Monitoring), które składają się z oprogramowania oraz  sterowników, umieszczonych w szafach sterowniczych, które umożliwiają zdalne śledzenie pracy urządzeń w obiektach rozproszonych w terenie.

Jak to działa?

Działanie systemu polega na pakietowej transmisji danych ze sterownika do komputera, wykorzystując w tym celu technologię GPRS/GSM lub sieć Ethernet. Proces transmisji danych może rozpoczynać się poprzez wystąpienie określonego zdarzenia np. awaria urządzenia lub w zależności od potrzeb, na bieżąco, co kilka, bądź kilkanaście minut. Uzyskane w ten sposób informacje, program weryfikuje, przetwarza i przedstawia na ekranie komputera w formie wykresów.

To jedna z ważniejszych zalet system. Dzięki niej możliwa jest wizualizacja różnych procesów zachodzących w danym obiekcie, a przez to stała obserwacja w czasie rzeczywistym, stanu urządzeń na monitorze komputera z dostępem do internetu.  Nie potrzebna jest w tym celu fizyczna obecność zarządcy w obiekcie, czy droga infrastruktura. Zdalny dostęp do systemu, pozwala zarządcy szybko dostrzec zmiany w pracy obiektu i odpowiednio na nie zareagować. Co ciekawe, urządzenie może pracować w trybie niewymagającym zewnętrznego oprogramowania. Wówczas komunikacja odbywa się za pomocą wiadomości SMS, przesłanych pod wskazany numer.

System nie tylko eliminuje konieczność ręcznego sterowania pracą pomp wodnych, ale też dostarcza kompleksowej informacji na temat pracy urządzeń w poszczególnych obiektach, dzięki czemu zarządca może np. bilansować przepływ wody między różnymi obiektami należącymi do sieci wodociągowej

Nie tylko dla wodociągów

Technologia GPRS/GSM ma szerokie zastosowanie w zarządzaniu gospodarką wodno – ściekową. Zapewnia ona bezpośredni, a jednocześnie bezpieczny dostęp do informacji za pomocą telefonu komórkowego, tableta lub innego urządzenia przenośnego podłączonego do internetu. Systemy WM mogą być wykorzystane do monitorowania i sterowania pracą różnych obiektów, jak przepompownie, hydrofornie, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków, o czym świadczą liczne wdrożenia.

Rozwiązanie to może również wspomóc zarządcę obiektu w zdalnym włączaniu pomp, bez konieczności wysyłania pracownika w teren. System może automatycznie włączyć chlorator, zamknąć zasuwy, np. w przypadku przekroczenia poziomu ph, czy wyłączyć uszkodzoną pompę lub inne urządzenie, którego praca w danym momencie nie jest niezbędna, co pozwoli w jakiejś części oszczędzić energię elektryczną.

Na straży bezpieczeństwa

System WM nie ogranicza się jedynie do monitorowania obiektu. Rozwiązanie to pozwala również na wczesne wykrywanie wycieków. Tym samym zapobiega ewentualnym skażeniom wody i gleby, niebezpiecznych dla środowiska i mieszkańców. Ponadto, informuje o wszelkich awariach przepompowni wody pitnej lub ścieków. Stale monitoruje funkcjonowanie urządzeń wod-kan i nadzoruje systemy melioracji i nawadniania. Przy jego pomocy stacje pomiarowe mogą na bieżąco kontrolować poziom wód gruntowych i rzek, co sprzyja bardziej racjonalnej eksploatacji źródeł wody.

Co więcej, stały monitoring zbiorników wodnych, wód powierzchniowych i gruntowych przy  pomocy tego systemu, pozwala służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, na szybkie podejmowanie stosownych działań przeciwpowodziowych. Dzięki możliwości natychmiastowego informowania o awarii oraz monitorowania poziomu ciśnienia wody, system pozwala na ich wcześniejsze wykrycie i usunięcie. A jeśli wystąpią poważniejsze usterki sieci, program błyskawicznie informuje o tym fakcie odpowiednie służby.

Korzyści z wdrożenia

Zaleta tego rodzaju rozwiązań tkwi w cyfrowej i dwukierunkowej komunikacji, dzięki czemu możliwe jest zdalne kierowanie i monitorowanie pracą obiektów rozproszonych w terenie. Poza tym, bezprzewodowa transmisja danych w technologii GPRS/GSM zapewnia bezpieczny przesył danych. Możliwości, jakie niesie ze sobą technologia bezprzewodowej komunikacji, sprawiają, że system jest „odporny" na ukształtowanie terenu i przeszkody terenowe. Bez znaczenia jest też odległość pomiędzy poszczególnymi budynkami, należącymi  do sieci.

Daniel Kaczkowski

Autor:
Daniel Kaczkowski
Źródło:
Rhino Sp. z o.o.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także