empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-06-09
Izolacja zbiorników z tworzyw termoplastycznych

Konstrukcje zbiorników bezciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych należy odpowiednio izolować termicznie w celu utrzymania prawidłowych właściwości fizyczno-chemicznych magazynowanego czynnika oraz zapewnienia wymaganych parametrów pracy w warunkach otoczenia, jakie panują w jego miejscu posadowienia.

Etapem poprzedzającym produkcję zbiornika bezciśnieniowego jest zawsze zebranie wyczerpujących informacji na temat warunków pracy. Te dane mają krytyczny wpływ na zastosowane materiały, przewidziane technologie wytwarzania, jak i żywotność zbiornika. W kolejnym etapie przeprowadzane są obliczenia wytrzymałościowe (inaczej obliczenia statyki) dla założonych parametrów. Izolację zbiornika dopiera się na etapie projektowania konstrukcji.

W materiale przedstawiamy najważniejsze informacje nt. izolacji naziemnych zbiorników z tworzyw termoplastycznych przed stratami ciepła oraz rozwiązań pozwalających zapewnić odpowiednią temperaturę medium.

Izolacja termiczna zbiorników wełną mineralną


W codziennej praktyce – zależnie od wyniku obliczeń strat ciepła – stosuje się wełnę mineralną o grubości 50 mm lub 100 mm. Zawsze dąży się do tego, by straty były jak najmniejsze. Ociepleniu podlega głównie cylinder (ściany zbiornika), który ze względu na największą powierzchnię konstrukcji oddaje najwięcej ciepła, jak również jego dach. Dla zbiorników zewnętrznych, które pracują w warunkach, w których mogą występować temperatury skrajne np. –20°C ociepla się także dno. Izolowane powinny być szczególnie konstrukcje z polipropylenu PP lub PVC – materiału bardziej kruchego i podatnego na uszkodzenia w przypadkach spadków temperatury. W niektórych przypadkach izolacją obejmuje się także rurociągi przesyłowe transportujące medium ze zbiornika na dalszą część instalacji.

Wyliczając grubość wełny mineralnej do izolacji zbiornika może się okazać, że zastosowanie 100 mm materiału będzie wiązało się ze stosunkowo niewielkim kosztem, ale pozwoli uzyskać zdecydowanie lepszą izolacyjność i oszczędzić energię potrzebą do podgrzewania medium.

W przypadku zastosowania wełny mineralnej mamy do czynienia z tzw. konstrukcją dwupłaszczową zbiornika. Od wewnątrz znajduje się cylinder właściwy, następnie montowana jest izolacja i całość „zamyka się" płaszczem ochronnym. Płaszcz zewnętrzny może być wykonany zarówno z płyty polietylenowej PE, polipropylenowej PP czy blachy aluminiowej – wszystko w zależności od potrzeb Inwestora.

W przypadku zbiorników magazynowych podlegających pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego UDT wyposażonych w wannę wychwytową, ocieplenie stosuje się na zbiornik główny przechowujący medium, nie na wannę.

(...)

Czytaj cały materiał i poznaj szczegóły związane z ilozacją zbiorników z tworzywa - dostęp w linku źródłowym!

 

Źródło:
www.amargo.pl/izolacja-zbiornikow-z-tworzyw-termoplastycznych-podstawowe-informacje/
Dodał:
AMARGO Spółka z o. o. Sp. k.

Czytaj także