Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2021-10-04
Jony amonowe w wodzie pitnej

Czasami w wodzie pitnej można wykryć zanieczyszczenia, takie jak jony amonowe, co w pewnych okolicznościach może mieć szkodliwe konsekwencje. Amoniak o wzorze chemicznym NH3 powstaje z pierwiastków azotu i wodoru. Bezbarwny gaz o ostrym, drażniącym zapachu jest łatwo rozpuszczalny w wodzie i częściowo przekształcony w jony amonowe (NH4 +).

W przypadku kontaktu gazowego amoniaku w powietrzu z zanieczyszczeniami, takimi jak tlenki azotu lub dwutlenek siarki, powstają sole amonowe, które stają się aerozolami. Wraz z rosą, mgłą lub deszczem unoszące się w powietrzu pyły dostają się do gruntu i zbiorników wodnych. W obu przypadkach konwersji oznacza to dla konsumenta: jony amonowe w wodzie pitnej. 

1.jpg

Skąd pochodzą jony amonowe?

Hodowla zwierząt odgrywa decydującą rolę w tworzeniu amonu. Odchody zwierząt gospodarskich zawierają białko i mocznik, które są przekształcane w amon. Dotyczy to w szczególności bydła i krów. Związek chemiczny może uciec w oborze, podczas przechowywania lub w ramach nawożenia mineralnego i przedostać się w ten sposób do wód gruntowych. Skąd jeszcze pochodzą jony amonowe?

  • z oczyszczalni ścieków,
  • ze spalania węgla i ropy,
  • ze spalarni odpadów,
  • z produkcji nawozów,
  • w procesach naturalnych.

Ile jonów amonowych w wodzie pitnej dopuszcza rozporządzenie?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi spełniać szereg wymagań, w tym wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne, do których zalicza się zawartość jonów amonowych, która nie może przekraczać 0,50 mg/l.

Amoniak w wodzie z kranu — co dzieje się w organizmie?

Jeśli stężenie amonu w wodzie pitnej jest zbyt wysokie, może dojść do podrażnienia błon śluzowych i oczu. Typowe objawy to pieczenie oczu, gardła i nosa lub kaszel i trudności w oddychaniu.

Konwersja amonu do azotanu i dalej do azotynu może pośrednio powodować konsekwencje zdrowotne. Substancja zmienia hemoglobinę z czerwonego barwnika krwi w methemoglobinę, która w przeciwieństwie do substancji pierwotnej nie może wiązać tlenu, a zatem nie może go transportować do tkanki. W najgorszym przypadku brak tlenu może prowadzić do niewydolności narządów. Jest to szczególnie niebezpieczne dla niemowląt.

Usuwanie jonów amonowych z wody

Możesz wybrać jedną z kilku metod usuwania jonów amonowych taką jak:

2.png

Odwrócona osmoza

Pochodzący z uzdatniania wody morskiej proces jest obecnie stosowany również w prywatnych gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych i placówkach medycznych. Woda jest przetłaczana przez półprzepuszczalną membranę z drobnymi porami za pomocą ciśnienia, dzięki czemu jest wolna od większości nierozpuszczonych i rozpuszczonych substancji. Szczególnie wysoki stopień czystości uzyskuje się czysto mechanicznie.

Destylacja

Ten proces symuluje proces czyszczenia. Parowanie wody, które jest generowane przez energię elektryczną, prowadzi do kondensacji czystej wody. Podobnie jak w przypadku odwróconej osmozy, płyn po użyciu pozbawiony jest zanieczyszczeń, ale także minerałów. Woda jest kwaśna o wartości pH około 4.

Wymiennik jonitowy

Wymiennik jonitowy jest używany głównie do redukcji wapna, ale może być również używany do uzdatniania wody. Nie jest to jednak filtr do wody w konwencjonalnym znaczeniu. W przypadku granulatu wymiennika jonitowego tylko jeden określony jon jest przekształcany w inny. Ten wariant wiąże się z pewnym wysiłkiem konserwacyjnym.

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia jonów amonowych może powodować szereg dolegliwości zdrowotnych. Problem ten może dotyczyć zwłaszcza mieszkańców terenów rolniczych i przemysłowych. Warto zatem sprawdzić, czy problem ten nie dotyczy naszej wody i w razie potrzeby zainstalować urządzenie do uzdatniania wody, w którego wyborze pomogą doświadczeni eksperci. Zapraszamy do kontaktu!

Autor:
EuroClean
Źródło:
EuroClean

Czytaj także