empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2016-02-15
Oczyszczalnia biologiczna zgodność z normą: EN 12566-3+A1:2009

Biologiczna oczyszczalnia ścieków, normy i obowiązujące certyfikaty.

Uwaga na oszustów, którzy coraz częściej pojawiają się kusząc niskimi cenami urządzeń. Ich produkty nie spełniają żadnych norm, nie posiadają stosownych certyfikacji, a ich urządzeń nie widziało żadne z laboratoriów notyfikowanych! Są to małe produkcje garażowe, gdzie certyfikaty otrzymują Państwo dopiero po zakupie urządzenia. Obecnie każda oczyszczalnia biologiczna powinna posiadać zgodność z w/w normą i tylko takie urządzenia stanowią biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Norma EN 12566-3+A2:2013 już obowiązuje. Data Normalizacji sierpień 2015. Poniższy artykuł jest nieaktualny. O obecnych normach można przeczytać w kolejnym artykule lub na naszej stronie firmowej: www.ecoteam.pl

Odnośnie normy.... cyt:
Oficjalnie EN 12566-3:2005+A1:2009 została wycofana przez CEN w dniu 19-06-2013 i zastąpiona normą EN 12566-3:2005 +A2:2013. Państwa członkowskie miały obowiązek opublikować nową normę najpóźniej do 31-12-2013 i z tą datą wycofać normę starą. Zgodnie z tym również Polska Norma – PN-EN 12566-3+A1:2009 została ostatecznie wycofana z dniem 31-12-2013 r. i zastąpiona normą PN EN 12566-3+A2:2013E.
Jednak w ślad za tym nie poszły działania Komisji Europejskiej, która do tej pory nie uznała normy z 2013 r. za normę zharmonizowaną (nie ukazał się nowy wykaz norm zharmonizowanych z rozporządzeniem 305/2011, ostatni wykaz był opublikowany w Dz. U. UE Nr C 186 z 28-06-2013).
W związku z tym w ocenie zgodności i w deklaracji właściwości użytkowych należy w dalszym ciągu stosować jako normę zharmonizowaną – normę z 2009 r.
Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że stosowanie norm (zarówno europejskich jak i PN) jest dobrowolne, ale przepis prawny, jakim jest rozporządzenie nr 305/2011 narzuca obowiązek deklarowania właściwości użytkowych wyrobów objętych normą zharmonizowaną, a taką jest norma PN-EN 12566-3+A1:2009, pomimo, że ma status normy wycofanej.
Producenci sporządzający deklarację właściwości użytkowych z EN 12566-3:2005 +A2:2013 poświadczają nieprawdę, chociażby z następujących powodów:
a) norma EN 12566-3:2005 +A2:2013 nie jest normą zharmonizowaną,
b) żadne laboratorium nie ma notyfikacji w zakresie tej normy (p. wykaz jednostek notyfikowanych w serwisie NANDO), co oznacza, że raporty z badań typu nie mogą dotyczyć normy z 2013 r.
c) zdarza się, że producent wystawia deklarację właściwości użytkowych z normą z 2013 r. z datą wcześniejszą niż została opublikowana norma (widziałam deklaracje z datą wydania z maja 2013 r., a norma EN 12566-3:2005 +A2:2013 jest dostępna od 19-06-2013 r.)
Można powiedzieć, że niektórzy producenci „wybiegają przed szereg", nie zważając na konsekwencje składania nieprawdziwych oświadczeń, licząc, że odbiorcy przydomowych oczyszczalni ścieków „to kupią".
Na polskim rynku można znaleźć wiele urządzeń, które posiadają jedynie atest higieniczny lub atest wodoszczelności. Są to zwykłe prefabrykaty, które niestety nie spełniają norm, a co więcej produkują podczyszczony ściek i nadala zatruwają środowisko.
Dla przykładu:
biologiczna oczyszczalnia model AT została przebadana i notyfikowana prze 5 laboratoriów w całej Europie: Niemcy - Achen, Słowacja x 2 lab., Czechy - Praha oraz Litwa.
Oczyszczalnia AT jest chyba jedyną w Europie oczyszczalnią biologiczną, która posiada tak wiele potwierdzonych certyfikacji. Ponadto oczyszczalnie AT można dodatkowo stabilizować chemicznie redukując Fosfor i Azot poprzez dodanie stosownych koagulatów. Rozwiązania tego typu znajdują zastosowanie w krajach Skandynawskich (Szwecja, Norwegia) - indywidualnie oraz w Polsce przy zamówieniach publicznych. Oczyszczalnie noszą wówczas nazwę oczyszczalni biologiczno-chemicznych.

 

Autor:
www.eccoteam.pl
Źródło:
Eccoteam - przydomowe oczyszczalni ścieków
Dodał:
Eccoteam Przydomowe, Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków

Czytaj także