Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2008-02-20
Podsumowanie roku 2007 w branży wod-kan
Rok 2007 minął w branży wod-kan pod znakiem realizacji rozpoczętych w poprzednich latach inwestycji. Ukończono i uruchomiono nowe oczyszczalnie ścieków, przeprowadzono wiele modernizacji istniejącej już infrastruktury wod-kan. Nie obyło się jednak bez problemów.

Znaczny wzrost kosztów pracy i materiałów budowlanych sparaliżował sporo inwestycji, dobitnym tego przykładem jest budowa oczyszczalni „Czajka” w Warszawie, na którą nie przewidziano wystarczających środków. Głośno było również o biologicznych skażeniach sieci wodociągowej, w wyniku czego mieszkańcy niektórych miejscowości w Polsce byli zmuszeni do korzystania z beczkowozów. Najgłośniejszy tego typu przypadek miał miejsce w Pleszewie gdzie ponad 20 tys. ludzi przez kilka tygodni nie miało bieżącej wody. Rok 2007 to również czas akceptowania projektów wod-kan w związku z Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowiska” przewidzianego na lata 2007 – 2013 roku. Utworzono listę projektów priorytetowych, na której znalazł się m. in. Płock, Wrocław i wiele innych miast.

Zobaczmy jak z miesiąca na miesiąc wyglądały ważniejsze wydarzenia w branży wod-kan. W tym roku było ich tak wiele, że poniższe zestawienie stanowi jedynie część tego, co się wydarzyło w zakresie realizacji inwestycji. Zapraszamy do lektury…

STYCZEŃ
 • Już 4 stycznia oddano do użytku pierwszą w 2007 roku inwestycję ochrony środowiska, koordynowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rybnej w gminie Mykanów koło Częstochowy


 • Projekt: "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu"
  8 stycznia w UM Sosnowiec odbyła się konferencja prasowa podsumowująca półmetek realizacji największej inwestycji w dziejach Sosnowca. Projekt „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu” będzie kosztował ponad 30 mln euro. Ponad 16 mln euro z tej kwoty pochodzi z Fundusz Spójności Unii Europejskiej.

 • Wniosek o dofinansowanie gigantycznej modernizacji wodociągów miejskich w Płocku znalazł się na rządowej liście największych projektów infrastrukturalnych (dofinansowanie na poziomie 160 mln euro)

 • O rok opóźnione zostało zakończenie przebudowy kanalizacji w centrum Katowic. 10 stycznia 2007 na konferencji prasowej UM Katowice poinformował o wypowiedzeniu umowy z firmą, która realizowała inwestycję.

 • 16 stycznia w Urzędzie Miasta Rybnika podpisana została umowa o wartości 12,5 mln euro na budowę kanalizacji w kolejnych częściach miasta. Tego samego dnia w Rzeszowie podpisano umowę na realizację zadania „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Technologia Uzdatniania Wody” W ciągu najbliższych 2 lat zmodernizowany zostanie kosztem 21,3 mln euro Zakład Uzdatniania Wody Pitnej w Rzeszowie - Zwięczycy.
LUTY
 • Rozpoczęto 5-milionową inwestycję w unowocześnienie oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim.

 • Lubelski projekt modernizacji i rozbudowy sieci wodociągów i kanalizacji warty 140 mln euro został przez rząd włączony do PO "Infrastruktura i Środowisko".

 • Na rządowej liście zadań na lata 2007-2013 znalazły się projekty inwestycji w ochronę środowiska w woj. świętokrzyskim na sumę prawie pół mld euro.

 • Przedsiębiorstwo kanalizacyjne nie może wyłączać ani ograniczać swojej odpowiedzialności za przerwy w odbiorze ścieków oraz za złą jakość wody tak orzekł wobec Jastrzębskiego ZWiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


 • Toruń: montaż kolektorów deszczowych
  W połowie lutego Komisja Europejska zezwoliła na zwiększenie zakresu robót w ramach prac prowadzonych przez Toruńskie Wodociągi współfinansowanych z Funduszu Spójności. Oznacza to budowę dodatkowych 66,5 km sieci kanalizacyjnej. W tym czasie w Wadowicach rozpoczęto budowę kanalizacji.

 • Dzięki uruchomieniu nowoczesnych filtrów węglowych i piaskowych w Zakładzie Uzdatniania Wody Na Grobli znacznie poprawiła się jakość wody we Wrocławiu.

 • UM Płocka otrzymał decyzję o przyznaniu 180 mln zł z unijnych funduszy na przebudowę kanalizacji oraz budowę kanalizacji deszczowej.
MARZEC
 • W ramach realizacji programu poprawy jakości wody w Szczecinie pod dnem Parnicy umieszczono kolektor ściekowy o średnicy 1 metra i długości 600 metrów.

 • Mieszkańcy okolic Obornik Śląskich (woj. dolnośląskie) jeszcze co najmniej przez pół roku nie będą mieć w kranach wody nadającej się do picia. SANEPID uznał przekroczenie stężenia: azotynów, manganu i amoniaku. Tydzień później pojawiły się jeszcze bakterie E. Coli. Woda nie nadawała się nie tylko do picia, ale nawet do celów gospodarczych.

 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu stały się właścicielem 10 procent akcji sportowej spółki akcyjnej Mostostalu Azoty.

 • Dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ruszyła w Ostrowie Wielkopolskim realizacja wartej ponad 2 mln zł budowy kanalizacji sanitarnej.

 • Ministerstwo Finansów przesłało wyjaśnienie dotyczące dotacji dla spółek wodnych. W rządowym komunikacie poinformowano, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać spółkom wodnym dotacji celowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, a także na realizację inwestycji.

 • Ruszyła budowa kanalizacji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy (woj. śląskie). Jest to część wielkiego projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" wartego ponad 500 mln zł.

 • MPWiK w m. st. Warszawie ogłosiło unieważnienie przetargu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków "Czajka" w Białołęce. Przetarg został unieważniony z powodu błędów formalnych w złożonych ofertach. Do przetargu ogłoszonego w połowie lutego zgłosiły się dwa konsorcja. Najtańsza oferta, jaką przedstawiono to 766 mln euro, podczas gdy miasto chciało przeznaczyć na ten cel 255 mln euro.

 • Od połowy marca prawie 21 tysięcy mieszkańców Pleszewa i okolic zmuszonych zostało do korzystania z beczkowozów. Powodem było przekroczenie norm bakteriologicznych.

 • Projekty: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu" oraz "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie" zdobyły tytuł "Lidera Małopolski 2006".

 • UOKiK oddalił skargę Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczącą monopolistycznych praktyk firmy Aquanet.

 • 213 tysięcy złotych – to kwota, jaką zmuszone zostały zapłacić władze Nowego Targu gminie Biały Dunajec za pobieranie zbyt wysokich opłat za ścieki.

 • SGGW rozpoczęło budowę centrum wodnego, którego jednym z celów jest zwrócenie uwagi warszawiaków na rosnący deficyt wody oraz użytkowe rozwiązania, możliwe do zastosowania w gospodarstwach domowych. W centrum wodnym mieścić się będzie również muzeum twórcy sieci wodociągowej w wielu krajach – Lindleya. Jak zapowiada prorektor Szymański, w 2008 r., w czerwcu studenci i warszawiacy będą mogli już korzystać z kompleksu.
KWIECIEŃ
 • Wrocławskie MPWiK przedstawiło jeden z największych dolnośląskich projektów wykorzystania funduszy unijnych (205,4 miliona euro) w latach 2007-2013. Rząd zakwalifikował go do zadań kluczowych.


 • Tychy: podpisanie kontraktu
  W ramach Projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” podpisano ostatnią umowę na realizację. Dotyczy ona budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tyskich dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec.

 • Pleszewianie zostali zwolnieni z opłat za wodę za okres skażenia wodociągu.

 • 17 kwietnia Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001.

 • Zakłady ciepłownicze w woj. łódzkim, powołując się na śmiertelne przypadki zakażeń wywołanych bakterią legionelli, zaproponowały odbiorcom dodatkową usługę: raz na pół roku podgrzewanie wody do temperatury 70 stopni. Przepłukana w ten sposób sieć wodociągowa ma być wolna od legionelli.
MAJ

 • Obecnie w serwisie jest już ponad 1200 firm
  Maj 2007 zapisał się w historii Serwisu wodkaneko.pl jako miesiąc symboliczny, bowiem w Serwisie zarejestrowała się firma nr 1000!

 • Według Najwyższej Izby Kontroli (NIK), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w latach 2003-2005 prawidłowo wykorzystał pieniądze na poprawę środowiska i wspieranie polityki ekologicznej państwa.

 • Ukazał się komunikat, że w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków zawarto budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków w 318 aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców.

 • Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast będą mogli nakazać wstrzymanie działalności przedsiębiorcy lub mieszkańca zatruwającego środowisko, bądź prowadzącego działalność zagrażającą zdrowiu ludzi mieszkających w danej gminie (mieście) - 14 maja Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa ochrony środowiska.

 • NFOŚiGW przeznaczył 120,5 mln zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i budowę oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach (woj. śląskie).


 • Targi WOD-KAN, Bydgoszcz
  Koniec maja upłynął pod znakiem targów WOD-KAN w Bydgoszczy. W przeprowadzonej przez nas ankiecie podczas majowych targów WODKAN w Bydgoszczy blisko 85% firm oceniło bieżący rok za zapowiadający się lepiej od poprzedniego. Spośród 204 wystawców, którzy zgodzili się odpowiedzieć na zadany przez nas zestaw pytań jedynie 7 firm (3%) było niezadowolonych z wyników osiągniętych w roku 2007.

 • Włoski koncern Marcegaglia podjął decyzję o budowie fabryki rur w Kluczborku. W połowie maja Steno Marcegaglia, prezes zarządu firmy, oficjalnie odebrał zezwolenie na prowadzenie działalności w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Nowy zakład powstanie kosztem ok. 250 mln euro

 • Ruszyła modernizacja 9-kilometrowej magistrali wodociągowej we Wrocławiu.

 • Rozstrzygnięto przetarg na przykrycie Rawy (20,5 mln zł) przepływającej przez Gliwice i Świętochłowice.

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał w maju 34 kontrakty na inwestycje związane z ochroną środowiska, o wartości ponad 136,2 mln euro.
CZERWIEC
 • Rozpoczęła się warta 29 mln zł (12,3 mln – dotacja UE) modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaśle.

 • W Radomiu rozstrzygnięto przetarg na remont i przebudowę sieci w centrum miasta (24,5 mln euro).

 • Police zakończyły modernizację sieci wodociągowej. Wybudowano stację uzdatniania wody, zmodernizowano wiele studni głębinowych, powstało 2,5 km nowych rurociągów.


 • Blue Planet Run, bieg dookoła Ziemi
  20 czerwca do Polski zawitał "Blue Planet Run" - bieg sztafetowy dookoła świata, mający na celu zwrócenie uwagi na konieczność dostępu do czystej wody pitnej na całym świecie.

 • 21 czerwca 2007 r. odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod oczyszczalnię ścieków w Stalowej Woli o wartości 9,5 mln euro

 • Budowa szczecińskiej oczyszczani "Pomorzany" została udostępniona dla zwiedzających

 • Wznowiono budowę kolektorów Torunia Północnego. Rozpoczętą w 2004 roku budowę przerwano w sierpniu zeszłego roku po tym, jak inwestor zrealizował do tego czasu jedynie 10 procent zaplanowanych robót – z tego powodu Toruńska spółka musiała rozpisać nowy przetarg.

 • Ruszyła dostawa wody z Wrocławskiego MPWiK do Kobierzyc - codziennie około 3 miliony litrów wody. Stanowi to element umowy gminy Kobierzyce z koreańskim koncernem LG.
LIPIEC
 • Turecka firma Sistem Yapi zgłosiła propozycję modernizacji “Czajki” o 300 mln tańszą niż polscy konkurenci. W opinii przedstawicieli Budimexu Dromexu oraz Warbudu propozycja Turków była niewiarygodna.

 • Zabytkowe obiekty Filtrów Warszawskich udostępniono dla zwiedzających.

 • Po kontroli NIK części starostw powiatowych okazało się, że 80 proc. z nich nie przeprowadziło w ostatnich 4 latach ani jednej kontroli wykonania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i odprowadzanie ścieków do wód.

 • W przedsiębiorstwie wodociągów z Leszna pojawił się problem ze słabym wykorzystaniem oczyszczalni ścieków, w związku z tym MPWiK ogłosiło chęć budowy wielokilometrowych rurociągów do pobliskiej Rydzyny, a nawet Włoszakowic. Wszystko po to, aby gminy zdecydowały się odprowadzać ścieki do miejscowej oczyszczalni. Nie wszystkie samorządy zechciały skorzystać z oferty.

 • W dwóch dzielnicach Gliwic po trzech latach zakończyły się wykopy związane z budową kanalizacji. Położono tysiące kilometrów rur, odtworzono nawierzchnię ulic.
SIERPIEŃ
 • Władze Katowic stały się właścicielem Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach.

 • W Ministerstwie Środowiska przygotowano zmiany, dzięki którym budujący sieci kanalizacyjne i wodociągowe nie będą musieli starać się o decyzję środowiskową. Dzięki temu proces inwestycyjny można skrócić nawet o kilka miesięcy. Z myślą o inwestorach zmienione zostało też prawo ochrony środowiska (nowe przepisy weszły w życie 19 sierpnia ), decyzja środowiskowa będzie ważna dłużej - nie dwa, lecz cztery lata.

 • Woda w kilkunastu miejscowościach w Łódzkiem nie nadawała się do spożycia.

 • W Włocławku rozpoczęto budowę kilometrowego rurociągu tranzytowego, który połączy przeciwległe brzegi Wisły. Dwie nitki rurociągu o wewnętrznej średnicy 150 mm, będą biegły 12 metrów pod dnem rzeki. Dzięki takiemu rozwiązaniu w ciągu doby do Grupowej Oczyszczalni Ścieków będzie można dostarczyć dodatkowo 330 m. sześc. ścieków z dzielnicy Zawiśle.

 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A podpisało umowę z agencją PR dla potrzeb kampanii wizerunkowej, wzmacniającej pozycję przedsiębiorstwa na rynku.

 • Zakończone prace związane z modernizacją i rozbudową nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Kościerzynie.

 • W dwóch miejscowościach na Pomorzu, w gm. Skarszewy stwierdzono w wodzie pitnej przekroczenie dopuszczalnych ilości m.in. manganu i jonu amonowego.

 • Nowy Targ - wprowadzono 500 zł kary za wypuszczenie zawartości szamba do przydrożnego rowu. Straż miejska rozpoczęła kompleksową kontrolę wszystkich gospodarstw domowych.

 • Toruń – stan prac przy budowie kanalizacji oceniono na 65 proc. Dotychczas wykonano około 180 km sieci kanalizacyjnej.

 • 21 sierpnia MPWiK w Krakowie zawarło umowę o wartości 9,5 mln euro na renowację systemu kanalizacyjnego miasta. Zakończenie prac zaplanowano na 21 sierpnia 2009 r.

 • 29 sierpnia 2007 r. Gmina Otwock podpisała umowę na zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacyjnej. Termin ukończenia robót został ustalony na 15 listopada 2009 r.
WRZESIEŃ
 • W tym miesiącu rozpoczęła się budowa sieci wod-kan w dwóch dzielnicach Wrocławia (Jagodno i Brochów). Łączny koszt inwestycji to ok. 18,5 mln euro (7,7 mln – dotacja UE).

 • Dębickie wodociągi rozstrzygnęły przetarg na modernizację zespołu filtrów żwirowych w Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy.

 • Właściciele nieruchomości mogą żądać od przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, zwrotu kosztów za część przewodu kanalizacyjnego prowadzącego od granicy ich działki do głównej magistrali. Tak jednoznacznie wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 13 września 2007 r.

 • 100 lat obchodziło Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w Śremie.

 • 24 września MWiK w Bydgoszczy podpisały dwa kontrakty na rozbudowę oczyszczalni ścieków Fordon. Wartość umowy to 31,5 mln euro netto


 • Włocławek: nowe komory fermentacyjne
  28 września oddano do eksploatacji zmodernizowaną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków we Włocławku. Prace trwały 3 lata. Koszt całej inwestycji obejmującej modernizację oczyszczalni ścieków, gospodarkę osadami i ich utylizację (otrzymywanie biogazu) oraz rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej (ponad 30 km) przekroczył 27,2 mln euro.

 • Szczecińscy radni podjęli decyzję o podniesieniu kapitału zakładowego ZWiK o kwotę 3,3 mln zł. Dzięki temu spółka będzie miała pieniądze na inwestycje: regulację rzeki Bukowa przepływającej przez Bezrzecze i Krzeków oraz przebudowę rowów melioracyjnych. Dzięki temu osiedla te przestaną być zalewane podczas obfitych opadów deszczu.

 • Spółka Apator S.A. zakończyła negocjacje w sprawie przejęcia firmy informatycznej Rector z Zielonej Góry. Firma ta jest producentem oprogramowania dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych oraz dostawców mediów w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

 • W Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach uruchomiono generatory prądu z biogazu.
PAŹDZIERNIK
 • NFOŚiGW podpisał z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną umowę pożyczki inwestycyjnej na ok. 110 mln euro na realizację gdańskiego projektu wodno-ściekowego.


 • Płaszów II: reaktor biologiczny
  4 października 2007 r. uroczyście zakończono realizację kontraktu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie”. Od tego momentu wszystkie ścieki z centralnych dzielnic Krakowa, gdzie mieszka ponad pół miliona ludzi, są poddawane pełnemu mechaniczno-biologicznemu oczyszczaniu. Uroczystość zakończenia kontraktu oraz oddania do użytku zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Płaszowie połączona była z wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę stacji termicznej utylizacji osadów.

 • Wybrano wykonawcę oczyszczalni ścieków Czajka w Białołęce. Miejskie Wodociągi zdecydowały, że kontrakt wartości ponad pół miliarda euro przypadnie międzynarodowemu konsorcjum, na którego czele będzie firma Warbud – turecka firma Sistem Yapi zgłosiła protest. Został on oddalony pod koniec roku.

 • Ministerstwo Skarbu odmówiło przyznania 53 mln zł dotacji na budowę sieci kanalizacyjnej w Mysłowicach. Na jej ukończenie MPWiK ma czas do końca 2009 roku. Pieniądze z Ministerstwa przeznaczone miały być na pokrycie braków w budżecie inwestycji. Jak zapewnia MPWiK pomimo tego inwestycja zostanie ukończona w przewidywanym terminie.

 • Do czasu zakończenia modernizacji sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Warszawie, mieszkańcy stolicy muszą się przyzwyczaić do pogorszenia jakości wody. Często z kranów płynie rdzawa, cuchnąca woda.

 • Łódzka Spółka Infrastrukturalna (ŁSI), która realizuje projekt "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" otrzyma 162 mln zł (22 proc. wszystkich środków) z WFOŚiGW w Łodzi . Projekt jest w połowie współfinansowany z unijnego Funduszu Spójności. Umowę dotyczącą pożyczki podpisano 12 października.

 • Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. uzyskały certyfikat systemu zarządzania jakością ISO

 • Mikołów, Żory i Wodzisław Śląski dołączą do kolejnych gmin regionu, które rozpoczną modernizację gospodarki wodno-ściekowej. Zaplanowane do 2011 roku inwestycje pochłoną w sumie ponad 150 mln euro, z czego ponad połowę sfinansują fundusze UE. Przedstawiciele gmin podpisali wstępne umowy w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekty mają być współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

 • Tychy – 23 października ruszyła budowa kanalizacji na Zwierzyńcu.
LISTOPAD
 • Ogłoszono, że na początku 2008 r. ruszą prace związane z zakryciem około siedmiokilometrowego odcinka rzeki Rawy, która przecina dwa śląskie miasta: Chorzów i Świętochłowice.

 • Zielonogórski ZWiK w wyniku wzrostu cen i spadku kursu euro zmuszony był wziąć kredyt na kwotę 15 mln zł na dokończenie inwestycji wod-kan prowadzoną od kilku lat. Uniknięto w ten sposób ewentualnych opóźnień w realizacji kontraktów.

 • MPWiK w Lesznie podpisało umowę z władzami gminy Lipno na dostarczanie wody od stycznia 2008 r. Oznacza to 1650 nowych klientów spółki.

 • W Zabrzu-Biskupicach rozstrzygnięto kontrakt na budowę kanalizacji za kwotę ponad 27 mln euro.

 • Podczas budowy szczecińskiej oczyszczalni pojawiły się problemy – jeden ze zbiorników biologicznej części oczyszczalni nie wytrzymał próby szczelności. Jego ściany, po napełnieniu wodą odchyliły się o ok. 2 cm. Wykonawca zmuszony był wzmocnić strukturę tego obiektu.

 • Zakończono w Warszawie budowę przepompowni Saska Kępa II, która jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Realizacja inwestycji trwała 29 miesięcy i kosztowała ponad 36 mln zł.

 • Po rocznej przerwie ruszą ponownie prace przy przebudowie kanalizacji w centrum Katowic - miasto podpisało umowę z wykonawcą robót, konsorcjum firm którego liderem jest częstochowski Sanimet

 • Mieszkańcy Osiedla Zatorze w Słupsku, którzy przez 1 dzień odczuli brak wody, mieli okazję występować do spółki Wodociągi Słupsk o rekompensatę, jeśli w wyniku zmętnienia wody doszło do zabrudzenia ubrań.

 • Tegoroczne targi POLEKO, nad którymi honorowy patronat sprawował Minister Środowiska, były większe od bardzo udanej poprzedniej edycji i zgromadziły blisko 1000 wystawców i firm reprezentujących 21 krajów
GRUDZIEŃ
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach SA obchodziło swoje 120-lecie.

 • Cena modernizacji miejskiej oczyszczalni „Chemiczna” przerosła oczekiwania władz Ostrołęki. Za oczyszczalnię miasto będzie musiało zapłacić zamiast 37,8 mln zł – 59,4 mln. Na taką kwotę wycenił inwestycję najtańszy z oferentów w ogłoszonym przetargu. Na szczęście koszty budowy systemu odbioru ścieków w mieście i gminie Olszewo-Borki okazały się stosunkowo niskie, ale nie zrekompensuje to wzrostu ceny modernizacji oczyszczalni.

 • Była to jedna z najdłużej trwających inwestycji w historii gminy, budowa trwała od 2003 roku. Rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Bożympolu i zbudowano nową w Łęczycach. W ramach zadania powstało 60 km sieci kanalizacyjnej.

 • Do końca roku w mieszkaniach należących do sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Niwka" zamontowane liczniki na wodę z modułami radiowymi. To pierwsza spółdzielnia w mieście, która zdecydowała się na takie nowoczesne rozwiązanie.

 • Kilkanaście tysięcy litrów oleju napędowego przedostało się do Wisły koło Włocławka z nieszczelnego rurociągu.

 • Warte miliony euro kontrakty podpisali wykonawcy, którzy wygrali przetargi na uporządkowanie sieci wodnej i kanalizacyjnej w gminach leżących w dorzeczu Parsęty. Ruszyła gigantyczna inwestycja Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
Rok 2007 zapisał się jako rok realizacji wielu inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych, w ogromnej większości wspieranych przez dotacje Unii Europejskiej. W międzyczasie rozpisano i rozstrzygnięto wiele nowych kontraktów, które realizowane będą w najbliższych latach. Niestety od połowy zeszłego roku zaczęły napływać sygnały o podwyższaniu taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków a w wielu rejonach kraju nabrała realnego znaczenie idea "podatku od deszczu". Pomimo dotacji z UE, duży ciężar finansowy spoczął na zakładach wodociągowych oraz samorządach, które często musiały korzystać z kosztownych kredytów. Nie bez znaczenia był wręcz astronomiczny wzrost kosztów materiałów budowlanych. Na pocieszenie warto wspomnieć o dużej poprawie zarówno jakości wody jak i stanu środowiska.
Autor:
Paweł Jagielski
Źródło:
xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.
Dodał:
xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.

Czytaj także