empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-07-12
Poznaj tłocznie ścieków Hydro-Vacuum S.A.

(TSA,TSB, i najnowsze TSC)

Jednym z głównych i najbardziej uciążliwym problemem występującym w instalacjach przetłaczania ścieków jest obecność w nich ciał stałych. Bez względu na rodzaj stosowanych pomp zawsze będzie pojawiało się ryzyko przytkania układu hydraulicznego pomp, a co za tym idzie pojawi się stan awaryjny w przepompowni. Szczególnie kłopotliwe są tutaj wleczone przez ścieki elementy stałe w postaci sznurków, szmat, bandaży itp.

Stosowanie pomp z tzw. "nie zatykającymi się wirnikami", o swobodnym przepływie będzie zawsze wiązało się ze spadkiem sprawności hydraulicznej, co w efekcie doprowadzi do zwiększonych kosztów eksploatacji przepompowni. Stosowanie przepompowni z separacją ciał stałych pozwala w sposób skuteczny unikać w/w i innych problemów, które pojawiają się w systemach przetłaczania ścieków.

 

DSCF0285.jpg
DSCF0285.jpg

 

Tłocznia ścieków to nic innego jak przepompownia z separacją ciał stałych, która pozwala na przetłoczenie odseparowanych zanieczyszczeń stałych do rurociągu tłocznego. Zastosowanie tłoczni ścieków pozwala uniknąć zatykania wirników pomp, zwiększa sprawność hydrauliczną a co za tym idzie zmniejsza koszty eksploatacyjne.

Zasada działania

W klasycznej przepompowni (mokrej) ścieki doprowadzone kanałem grawitacyjnym wpływają bezpośrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacją ciał stałych ścieki wpływają do zbiornika tłoczni umieszczonej w suchej komorze, a następnie rozprowadzane są do poszczególnych separatorów. Z separatorów podczyszczone ścieki pozbawione ciał stałych, osadów i elementów wleczonych spływają grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika tłoczni.

W przypadku pracy, którejkolwiek z pomp ścieki dopływają jedynie do separatora połączonego z pompą niepracującą. Zadane poziomy ścieków w zbiorniku tłoczni kontrolowane są za pomocą sondy. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące po otrzymaniu sygnału o osiągnięciu zadanych poziomów ścieków w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy.

Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone ścieki i wtłacza je do separatora. Energia strumienia pompowanych ścieków porywa znajdujące się w separatorze ciała stałe kierując je do rurociągu tłocznego przepompowni. Nadciśnienie powstałe w czasie pompowania zamyka przepływ powrotny ścieków do zbiornika tłoczni.

 

DSC_3898.JPG

 

W czasie trwania cyklu pracy pompy ścieki dopływają do zbiornika poprzez drugi separator i układ hydrauliczny niepracującej pompy. Po osiągnięciu dolnego zadanego poziomu ścieków w zbiorniku pompa zostaje automatycznie wyłączona. Konstrukcja separatora powoduje, że przepompownia może pracować w sposób ciągły niewymagający wprowadzania dodatkowych operacji usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń.

Podczas każdego uruchomienia pompy następuje „samoczyszczenie" separatora. Układ hydrauliczny pomp niemający bezpośredniego kontaktu z ciałami stałymi, a w szczególności z ciałami stałymi wleczonymi nie jest narażony na przytkanie. Obie pompy są automatycznie załączane na przemian co wydłuża żywotność i efektywność działania systemu, mało tego pozwala na konserwację bez konieczności zatrzymania pracy tłoczni.

System znacząco różni się od tradycyjnej przepompowni z pompami zatapialnymi. Tłocznia jest przepompownią z pompami ustawianymi w komorze suchej. Ścieki przepływają w komorach zamkniętych co minimalizuje ich oddziaływanie na otoczenie, a szczególnie wydzielanie na zewnątrz zapachów. Tłocznia pracuje bezobsługowo, a dzięki systemowi separacji części stałych pompy nie są narażone na zablokowanie, bo przepompowują ścieki oddzielone od grubszych zanieczyszczeń. Dzięki zamkniętej, szczelnej komorze retencyjnej oddziaływanie tłoczni na otoczenie jest ograniczone do minimum.

Tłocznia ścieków TSC Obsługa przepompowni jest bezpieczna i w miarę "czysta", zawdzięczamy to budowie samej tłoczni i temu, że dostęp do poszczególnych elementów odbywa się z poziomu samej komory w której znajduje się urządzenie. Mała pojemność zbiornika tłoczni powoduje krótki cykl pracy pomp zwiększając tym samym częstotliwość włączania pomp, co zmniejsza czas przetrzymywania ścieków, a tym samym zapobiega rozpoczęciu procesu zagniwania ścieków wewnątrz tłoczni.

 

Tłocznia na hali produkcyjnej
Tłocznia na hali produkcyjnej

 

Pompy zastosowane w tłoczni ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. posiadają stopień ochrony silnika IP68 – nie jest to silnik wentylatorowy (który wytwarza uciążliwość dźwiękową) – standardowo pompy Hydro-Vacuum S.A. w zależności od dobranego punkty pracy dla tłoczni przy urządzeniu wytwarzają natężenie hałasu na poziomie 50-60 dB. Tłocznia jest zabudowana w zbiorniku podziemnym co znacząco redukuje natężenie hałasu. Dla porównania nowoczesny samochód z silnikiem spalinowym wytwarza około 50 dB hałasu. Na powierzchni przy zamkniętym włazie pompy nie oddziałują więc negatywnie na otoczenie.

Tłocznie Hydro-Vacuum S.A. posiadają certyfikat wystawiony przez niezależnie akredytowane laboratorium na zgodność z normą PN-EN 12050-1:2002 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i badania -- Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia". Produkty z serii TSC są często montowane wewnątrz budynków co dobitnie świadczy o ich znikomym oddziaływaniu na otoczenie.

Tłocznie serii TSC ze względu na technologie pracy nie wymagają ustanowienia strefy oddziaływania na otoczenie, są obiektami całkowicie bezpiecznymi dla otoczenia ponieważ nie wydzielają uciążliwych wyziewów i skratek.

Zalety tłoczni ścieków:

 • ograniczenie do minimum występowania stanów awaryjnych polegających na zablokowaniu pomp przez części stałe występujące w ściekach (ciała stałe długie i wleczone),
  zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia układu hydraulicznego pomp (separacja ciał stałych przed pompą),
 • poprawa komfortu prowadzonych prac konserwacyjnych i naprawczych dzięki zabudowie tłoczni w suchej komorze,
 • mniejsze pojemności zbiorników zapobiegają zagniwaniu ścieków i tworzeniu się nieprzyjemnych odorów (częstsze załączanie się pomp),
 • mniejsze zapotrzebowanie na moc, a więc znaczne zmniejszenie kosztów energii elektrycznej w stosunku do przepompowni,
 • możliwość zabudowy wewnątrz budynku, co jest praktycznie niemożliwe w przypadku przepompowni,
 • tłocznie ze względu na technologie pracy nie wymagają ustanowienia strefy oddziaływania na otoczenie, są obiektami całkowicie bezpiecznymi dla otoczenia – czego nie można powiedzieć o przepompowniach stanowiących źródło nieprzyjemnych zapachów.

Wady tłoczni ścieków:

 • zwiększone nakłady inwestycyjne przy zakupie jednostkowym, w porównaniu do przepompowni
 • zwiększone wymagania co do średnicy zbiornika do zabudowy tłoczni w przypadku lokalizacji poza budynkiem, w stosunku do przepompowni (minimalna średnica zbiornika tłoczni - 1500 mm, przepompowni - 1200 mm)
 • minimalna średnica rurociągu tłocznego DN80.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o tłoczniach prosimy o kontakt.

Autor:
Hydro-Vacuum S.A.
Źródło:
Strona internetowa Hydro-Vacuum S.A.
Dodał:
Hydro-Vacuum S.A.

Czytaj także