empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-03-23
Rozwiązania problemów usuwania piany, flotatów i części pływających w oczyszczalniach ścieków

Części wyflotowane (piana, kożuch, tłuszcze) to problem wielu użytkowników oczyszczalni ścieków.
Często, pomimo ustalenia przyczyny powstawania zjawiska, nie daje się go wyeliminować metodami technologicznymi. Konieczne jest stosowanie rozwiązań, które zlikwidują powstałe niedogodności bądź pośrednio będą zapobiegały ich powstawaniu.

Firma H2O Rozwiązania Proekologiczne Sp. z o.o. proponuje różnorodne metody mechanicznego usuwania części pływających. Nasi technolodzy biorą pod lupę i szczegółowo badają powstałe zjawisko. Na podstawie wieloletnich doświadczeń w rozwiązywaniu podobnych problemów, dobieramy indywidualnie, najlepsza metodę dostosowaną do warunków lokalnych. Każdorazowo przeprowadzamy testy skuteczności działania.

Bardzo często przyczyną powstawania kożucha, piany czy flotowania części stałych jest słaba cyrkulacja w zbiorniku. W takim przypadku problem likwidujemy używając mieszadła pływające AQUA TURBO® MIX AS (rys. 1).

 

Rys. 1 Mieszadło pływające AQUA TURBO MIX AS.JPG
Rys. 1 Mieszadło pływające AQUA TURBO MIX AS.JPG

 

Jego konstrukcja oparta jest na pływaku, wypełnionym pianką poliuretanową co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed zatonięciem w przypadku gdyby pływak został mechanicznie uszkodzony. Nad pływakiem, ponad powierzchnią cieczy znajduje się silnik. Napęd przekazywany jest bezpośrednio do wirnika hydraulicznego. Wyeliminowanie elementów pośrednich (przekładni, sprzęgieł) zwiększa niezawodność i bezawaryjność urządzenia. MIX –AS działa jak pompa; śrubowy wirnik pompuje ścieki osiowo dół, strumień podąża po dnie zbiornika i wznosi wzdłuż zewnętrznych strefach zbiornika (rys. 2).

 

Rys. 2 Zasada działania AQUA TURBO MIX AS.BMP
Rys. 2 Zasada działania AQUA TURBO MIX AS.BMP

 

Wraz z mieszadłem można zastosować pływające koryto odpływowe AQUA TURBO® FRMD (rys. 3), odprowadzające części wyflotowane poza zbiornik w którym zostało zainstalowane. Takie rozwiązanie szczególnie sprawdza się przy usuwaniu tłuszczy, olejów lub spuchniętego osadu z powierzchni cieczy.

 

Rys. 3 Koryto odpływowe AQUA TURBO FRMD.BMP
Rys. 3 Koryto odpływowe AQUA TURBO FRMD.BMP

 


Konstrukcja urządzenia oparta jest na dwóch pływakach, z korytem odpływowym pośrodku. Pływaki wyposażone są we wsporniki oraz gwintowane pręty regulujące zanurzenie przelewu. Pod korytem odpływowym zamontowano pompę zatapialną, która zasysa części wyflotowane i odprowadza je przewodem elastycznym. Odpompowanie zawartości stożka wytwarza ruch w kierunku przelewów koryta napełniając koryto nową porcją mieszaniny wody i części pływających.
Urządzenie może pracować samodzielnie, ale jego praca jest bardziej wydajna, gdy pracuje razem z istniejącymi mieszadłami, lub systemem napowietrzania, wymuszającymi gromadzenie części wyflotowanych w pobliżu koryta FRMD (rys.4).

 

Rys. 4 AQUA TURMO MIX AS + FRMD
Rys. 4 AQUA TURMO MIX AS + FRMD

 


W przypadku gdy części wyflotowane mają nie być odprowadzane poza zbiornik proponujemy urządzenie AQUA TURBO® FRED (rys.5,6), które oprócz zatapiania kożucha spełnia funkcję mieszadła.

 

Rys. 5 AQUA TURBO FRED przed uruchomieniem
Rys. 5 AQUA TURBO FRED przed uruchomieniem

 

 

Rys. 6 AQUA TURBO FRED po uruchomieniu
Rys. 6 AQUA TURBO FRED po uruchomieniu

 

Jego konstrukcja oparta jest na trzech pływakach. Silnik znajduje się nad powierzchnią cieczy, bezpośrednio na wale połączony jest z podwójnym wirnikiem. Pierwsza jego część to wirnik wtórny, dzięki któremu części pływające są zasysane, drugi element to wirnik SCREWPELLER, dzięki któremu zasysane części są wtłaczane do wnętrz objętości zbiornika. Zasadę działania przedstawia rysunek 7. 

 

Rys. 7 AQUA TURBO FRED - zasada działania
Rys. 7 AQUA TURBO FRED - zasada działania

 

Poza zatapianiem części pływających urządzenie zapewnia także ciągłą cyrkulację medium w zbiorniku.
Dla rozwiązania problemu silnego pienienia sugerujemy tzw. urządzenie do niszczenia piany AQUA TURBO® FB (rys. 8).

 

Rys. 8 AQUA TURBO FB - zasada działania
Rys. 8 AQUA TURBO FB - zasada działania

 

Urządzenie zasysa zgromadzoną na powierzchni cieczy pianę, rozbija ją mieszając z cieczą a uwolnione z piany cząsteczki gazów wydostają się przez wystającą nad powierzchnię rurę pionową. Prowadzony proces niszczenia i odgazowywania piany skutecznie zapobiega jej powtórnemu wypływaniu na powierzchnię zbiornika (rys.9).

 

Rys. 9 Łamacz piany AQUA TURBO FB
Rys. 9 Łamacz piany AQUA TURBO FB

 

Urządzenie składa się pływaków, zatapialnego silnika, ponad którym znajduje się wirnik, rury zewnętrznej przez którą zasysana jest piana oraz rury wewnętrznej do odgazowania.
Wszystkie omawiane urządzenia mają konstrukcję opartą na pływakach, montaż odbywa się podobnie i może być realizowany na trzy sposoby: na linach cumowniczych, na prowadnicach rurowych lub na ramieniu przegubowym. Najczęściej stosowane jest pierwsze rozwiązanie - sposób najłatwiejszy, najszybszy i najtańszy. Urządzenie jest mobilne, samoistnie śledzi poziom cieczy
w zbiorniku w którym pracuje, i nie stanowi utrudnienia przy wykonywaniu czynności serwisowych. Konstrukcja pływająca przedłuża żywotność, bowiem nie przenoszą się drgania z wirnika na łożyska. Bardzo ważną zaletą jest również to, że montaż urządzeń można wykonać na pracującym obiekcie bez opróżniania zbiornika, co zapewnia rozwiązanie problemu przy zachowaniu ciągłości pracy układu oczyszczania ścieków.