Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2010-04-21
Wsparcie przy wyborze i wdrażaniu innowacyjnych technologii – usługi budowania scenariuszy technologicznych
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, znajduje się w grupie kilkunastu instytucji w skali kraju, które otrzymały dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie działania 5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
W ramach otrzymanego dofinansowania, IPH jest realizatorem projektu „Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”.

Odbiorcy usług
Odbiorcami usług w ramach projektu mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa w całym kraju z ukierunkowaniem na firmy z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Ze względu na specyfikę działalności projekt skierowany jest głównie do przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zmianę procesu produkcyjnego, udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, czy też wprowadzić innowacje organizacyjne i marketingowe.

Usługi – scenariusze technologiczne
Każde przedsiębiorstwo dąży do wzrostu ekonomicznego, ale nie zawsze ma wystarczającą wiedzę, jak do realizacji tego celu skutecznie wykorzystać tkwiący w firmie potencjał. Pierwszym etapem do zwiększenia pozycji firmy powinna być szczegółowa analiza dostępnych innowacyjnych rozwiązań, które mogą być wprowadzone.
W ich prawidłowej identyfikacji może pomóc IPH w ramach oferowanego pakietu bezpłatnych usług z zakresu budowania scenariuszy technologicznych. Usługi te obejmują budowanie scenariuszy technologicznych wersja wstępna oraz wersja ekspercka oraz przy wyborze przez przedsiębiorcę odpowiedniej innowacji oferowana jest usługa konsultacji wdrożeniowych wybranego scenariusza technologicznego.
Konsultanci oraz eksperci IPH, na podstawie zebranych informacji podczas spotkań z reprezentantami firm oraz na podstawie własnego doświadczenia i wiedzy przeprowadzą analizę możliwości i zdolności wprowadzenia istotnych zmian a następnie opracują scenariusze technologiczne.
Podczas opracowywania scenariuszy podjęte zostaną działania, mające na celu zidentyfikowanie możliwych do zastosowania innowacji w firmie w wyniku zaistniałych potrzeb, charakterystykę dwóch możliwych do realizacji scenariuszy a także porównanie i wybór optymalnego scenariusza dla firmy.


Korzyści dla przedsiębiorstw
Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:
- analiza możliwości usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa,
- dostęp do ekspertów,
- możliwość wykorzystania analiz do pozyskania źródeł finansowania,
- usprawnienie procesu wdrażania innowacji w firmie,
- dostęp do nowych rozwiązań technologicznych.


Jak rozpocząć współpracę
W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt z biurem projektu:
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Ul. Floriańska 3
31-019 Kraków
tel. 012 428-92-52
adres email: pin@iph.krakow.pl
Źródło:
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Dodał:
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także