Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2013-07-25
Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.
brak grafiki
Siedziba:
Piaseczno, mazowieckie
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje: Oferuje:
szkolenia (23)

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Kim jesteśmy? Specjalistycznym wydawnictwem w dziedzinie inżynierii wody, ścieków i odpadów (od 1998 roku)

Nasz cel: Propagowanie aktualnej i praktycznej wiedzy fachowej

Nasza oferta: Podręczniki i poradniki; Czasopisma; „Forum Eksploatatora" i „Technologia Wody"; Zbiór Reguł Technicznych DWA (dawniej ATV) w języku polskim; Publikacje elektroniczne; Archiwalne numery czasopism na CD w formacie PDF; Oprogramowanie firmy REHM służące do obliczania sieci wodociągowych (WATERPAC) i kanalizcyjnych (SEWERPAC), oraz cieków wodnych (RIVERPAC); Oprogramowanie do obliczania oczyszczalni ścieków z osadem czynnym wg ATV – A131 (Expert Osadu Czynnego); Organizowanie konferencji i seminarów

Nasi odbiorcy: Przedsiębiorstwa Wod-Kan i Gospodarki Komunalnej; Biura projektowo-konsultingowe; Firmy produkcyjno-handlowe; Szkoły i wyższe uczelnie; Studenci; Urzędy administracji publicznej; Eksploatatorzy obiektów wod-kan; Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami

Współpracują z nami: Wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni; Projektanci; Eksploatatorzy; Wyższe uczelnie


NAJNOWSZE PUBLIKACJE:

Podręcznik eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji. Wydanie II, szczegóły

Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie. szczegóły

Oczyszczalnia w ogrodzie. szczegóły

Biologia środowiska. szczegóły

Kanalizacja. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. szczegóły

Z oferty Wydawnictwo Seidel-Przywecki

SZKOLENIE

BIOLOGIA I BADANIE OSADU CZYNNEGO. TECHNOLOGIA NISKOOBCIĄŻONEGO OSADU CZYNNEGO

„BIOLOGIA I BADANIE OSADU CZYNNEGO. TECHNOLOGIA NISKOOBCIĄŻONEGO OSADU CZYNNEGO” 21 - 22 stycznia 2008 r., Warszawa Szkolenie skierowane jest do: technologów, operatorów i pracowników laboratoriów w oczyszczalniach ścieków i jest częścią...

SZKOLENIE

LABORATORIUM W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYM

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu nt.: LABORATORIUM W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYM , które odbędzie się w dniach 14 – 15 kwietnia 2008r. w Warszawie Patronat nad...

SZKOLENIE

TERMICZNA MINERALIZACJA OSADU ŚCIEKOWEGO

TERMICZNA MINERALIZACJA OSADU ŚCIEKOWEGO 3-5 września 2008r. Nowogród k/Łomży Konferencja pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łomży oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Gospodarki Wodnej Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie Regionalnego...

SZKOLENIE

Optymalizacja usuwania azotu - doświadczenia krajowe i zagraniczne

II Seminarium Techniczno-Naukowe z cyklu "Biologiczne usuwanie azotu" pt. "OPTYMALIZACJA USUWANIA AZOTU - DOŚWIADCZENIA KRAJOWE I ZAGRANICZNE" Celem seminarium jest przekazanie najnowszego stanu wiedzy w zakresie usprawniania procesu...

SZKOLENIE

Problemy zagospodarowania wód opadowych

„Problemy zagospodarowania wód opadowych” Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji wraz z Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Laboratorium Dachów Zielonych, Miejskie...

SZKOLENIE

Biologia i badanie osadu czynnego. Technologia niskoobciążonego osadu czynnego

Szkolenie jest skierowane do: technologów, operatorów i pracowników laboratoriów w oczyszczalniach ścieków i jest częścią cyklicznych szkoleń na temat biologii i badania osadu czynnego. Celem szkoleń z zakresu mikroskopowego badania osadu czynnego...

Zobacz pełną ofertę Wydawnictwo Seidel-Przywecki (23) ›

Kontakt

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.

Adres: Józefosław, ul. Ogrodowa 21M Józefosław, ul. Ogrodowa 21M , 05-500 Piaseczno

Nr telefonu: (22) 877 31 88 Skopiuj

Faks: (22) 877 31 88 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Oferta Wydawnictwo Seidel-Przywecki wg kategorii

2.1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
2.2.1. Wypełnienia złóż biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków
2.2.2. Aktywatory bakteryjne w przydomowych oczyszczalniach ścieków
2.2.3. Pozostałe wyposażenie przydomowych oczyszczalni
2.3. Oczyszczalnie kontenerowe
2.4. Przepompownie ścieków
2.5. Wyposażenie przepompowni ścieków
2.6.1. Stacje zlewcze ścieków
2.6.2.1. Kraty
2.6.2.2. Sita
2.6.3.1. Bioreaktory zblokowane ze zbiornikiem retencyjnym
2.6.3.2. Bioreaktory bez zbiornika retencyjnego
2.6.3.3. Bioreaktory sekwencyjne
2.6.3.4. Bioreaktory przepływowe
2.6.4.1. Mieszadła wolnoobrotowe
2.6.4.2. Mieszadła średnio i szybkoobrotowe
2.6.5.1. Systemy drobnopęcherzykowego napowietrzania
2.6.5.2. Strumiennice napowietrzające
2.6.6. Flotatory, systemy flotacji
2.6.7. Inne elementy oczyszczalni ścieków
2.7.1. Separatory i osadniki dla oczyszczalni ścieków
2.7.2. Separatory i osadniki indywidualne
2.8.1.1. Przenośniki ślimakowe
2.8.1.2. Transport osadu - zgarniacze
2.8.2. Higienizacja osadu
2.8.3.1. Prasy, wirówki, dekantery
2.8.3.2. Osad - zbiorniki zagęszczające
2.8.3.3. Stacje polielektrolitu
2.8.4. Urządzenia do suszenia osadu
2.8.5. Pozostałe urządzenia do osadów ściekowych
2.9. Urządzenia zintegrowane
2.10. Dezodoryzacja
2.11. Dezynfekcja promieniami UV
2.12. Inne - oczyszczalnie, ścieki, osady ściekowe
7.1.1. Filtry mechaniczne
7.1.2. Wkłady filtracyjne
7.1.3. Złoża filtracyjne
7.1.4. Filtry ochronne z wymiennym wkładem
7.1.5. Filtry z płukaniem przeciwprądowym
7.1.6. Filtry na instalacji (domowe)
7.1.7. Filtry odżelaziające
7.1.8. Filtry z węglem aktywnym
7.1.9. Pozostałe filtry
7.2. Odżelaziacze
7.3. Odmanganiacze
7.4.1. Zmiękczacze w instalacjach domowych
7.4.2. Zmiękczacze w instalacjach przemysłowych
7.4.3. Osprzęt do zmiękczaczy
7.5. Urządzenia do demineralizacji
7.6. Urządzenia do dezynfekcji
7.7. Urządzenia do dozowania
7.8. Przerywacze strugi
7.9. Magnetyzery
7.10. Urządzenia do odwróconej osmozy
7.11. Lampy UV, sterylizatory UV, systemy UV
7.12. Inne - uzdatnianie i oczyszczanie wody
7.13. Usługi - uzdatnianie i oczyszczanie wody

Pokaż więcej