Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2014-03-19
Oczyszczalnie ścieków BIO-FIT
Producent:
Ecol-Unicon

Oczyszczalnie BIO-FIT to urządzenia zaprojektowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkowników, a także skutecznej ochronie środowiska. Wykorzystują one jedną z najbardziej tradycyjnych metod biologicznego oczyszczania ścieków: stałe, przytwierdzone do rusztu, całkowicie zanurzone złoże. Technologia ta cechuje się wysokimi efektami oczyszczania oraz stabilnością procesów biologicznych.

Oczyszczalnie BIO-FIT stosowane są głównie do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z:

  • obiektów usługowych (domy wczasowe, hotele, zakłady pracy)
  • osiedli mieszkaniowych
  • małych wsi.

Prawidłowo dobrana i eksploatowana oczyszczalnia BIO-FIT sprawdza się w wielu nietypowych obiektach przy oczyszczaniu zmiennej ilości i jakości ścieków.

Budowa oczyszczalni BIO-FIT

Oczyszczalnia BIO-FIT została zaprojektowana zgodnie z normą ATV-A135-P (wymiarowanie złóż zraszanych oraz zanurzanych)  i składa się z następujących elementów:

  • komory osadnika wstępnego
  • bioreaktora ze stałym złożem zanurzonym
  • komory klarowania
  • studni instalacyjnej.

Zbiorniki oczyszczalni wykonywane są z betonu klasy C35/45 lub innych materiałów.

W skład wyposażenia oczyszczalni wchodzą także szafka sterownicza oraz dmuchawy.

osadniku wstępnym poprzez sedymentację i flotację usuwane są zanieczyszczenia pływające oraz zawiesina łatwo opadająca. Do osadnika wstępnego kierowany jest również nadmierny osad wydzielony w komorze klarowania. Osadniki wstępne oczyszczalni BIO-FIT zostały zaprojektowane tak, aby wyeliminować możliwość niekorzystnego obciążenia zawiesinami bioreaktora oraz zagniwanie ścieków.

Do komory bioreaktora trafiają ścieki po wstępnym oczyszczeniu w osadniku. Wyposażenie bioreaktora stanowi konstrukcja rusztów, do których przytwierdza się bloki złoża z odpowiednio ukształtowanego tworzywa sztucznego o powierzchni czynnej 150–200 m2/m3. Wypełnienie tego typu zapewnia optymalny przepływ i równomierny rozkład ścieków w komorze. Stosowane przez Ecol-Unicon złoża biologiczne są na stałe zanurzone pod powierzchnią ścieków. Biomasa porastająca zatopione w ściekach złoże jest zaopatrywana w tlen rozprowadzany pod rusztami za pomocą dyfuzorów drobnopęcherzykowych. Złoże pracuje przy obciążeniach mniejszych niż 0,4 kg BZT5/m3·d, co zapobiega zjawisku kolmatacji (zapychania się). Ciągła cyrkulacja powietrza jest źródłem tlenu dla procesów mikrobiologicznych oraz zapewnia wyrównanie składu ścieków w reaktorze.

W zależności od wielkości oczyszczalni komora klarowania występuje w postaci filtra odpływowego (5–100 RLM) umieszczonego wewnątrz komory bioreaktora lub jako oddzielny zbiornik osadnika wtórnego (powyżej 100 RLM). W komorze klarowania następuje grawitacyjne oddzielenie osadu od ścieków oczyszczonych. Nadmierny osad usuwany jest cyklicznie przez pompę powietrzną do osadnika wstępnego.

Studnia instalacyjna wyposażona jest w dmuchawy napowietrzające, układ wentylacji oraz osprzęt hydrauliczny regulujący przepływ powietrza w ciągu technologicznym.

Zastosowana automatyka przemysłowa zapewnia wysoki komfort użytkowania i ogranicza do minimum wizytowanie obiektu. Małe oczyszczalnie przydomowe pozwalają na wykorzystanie jednofazowej instalacji domowej. Większe oczyszczalnie wymagają zasilania trójfazowego 400 V. Urządzenia oczyszczalni zasilane są poprzez rozdzielnicę zasilająco-sterującą montowaną na zewnątrz zbiornika.

Eksploatacja oczyszczalni BIO-FIT

Efektywne użytkowanie oczyszczalni BIO-FIT nie wymaga stałego dozoru. W większości przypadków wystarczy dokonać kontroli urządzeń napowietrzających oraz sporadycznie usuwać osady z osadnika wstępnego (1–5 razy w roku w zależności od wielkości oraz obciążenia oczyszczalni).

Więcej informacji:

www.ecol-unicon.com
www.facebook.com/Ecol.Unicon
www.youtube.com/user/EcolUnicon

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dystrybutor

Ecol-Unicon Sp. z o. o.

Adres: Równa 2, 80-067 Gdańsk

Nr telefonu: 58 300 14 00 Skopiuj

Faks: 58 306 57 02 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal wodkaneko.pl