Powrót do listy komunikatów Dodano: 2020-10-30  |  Ostatnia aktualizacja: 2020-10-30
10 mln mieszkańców Unii Europejskiej wciąż bez dostępu do wody

Apel do Komisji Europejskiej

Zdj. Xylem
Zdj. Xylem

W ubiegły piątek, 23 października Ministrowie UE ds. środowiska i klimatu spotkali się w Luksemburgu, by dyskutować nad polityką wykorzystywania zasobów wodnych. Z tej okazji koalicja 26 przedstawicieli branżowych, w tym firmy Xylem, wystosowała wcześniej wspólny apel do Komisji Europejskiej o uwzględnienie prawa do bezpiecznego dostępu do usług sanitarnych w systemie prawnym UE. Sygnatariusze podkreślają, że jest on podstawową potrzebą życiową, a 10 mln mieszkańców Unii Europejskiej wciąż nie ma go zapewnionego.

Xylem wraz z 25 innymi przedstawicielami sektora gospodarki wodnej, warunków sanitarnych i higieny postanowił wykorzystać spotkanie Ministrów UE ds. środowiska i klimatu, którzy podczas spotkania w Luksemburgu debatowali nad polityką wykorzystywania zasobów wodnych. Dnia 21 października organizacje te wystosowały wspólny apel do Komisji Europejskiej, chcąc podnieść kwestię dostępu do urządzeń sanitarnych w trakcie dyskusji związanej z przeglądem 30-letniej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Dostęp do czystej wody to podstawowe prawo człowieka

Obecny kryzys zdrowotny, spowodowany przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, uwypuklił znaczenie wody, urządzeń sanitarnych i higieny dla ochrony zdrowia ludzkiego. Jednak pomimo szeregu globalnych zaleceń legislacyjnych, 10 milionom mieszkańców Unii Europejskiej wciąż brakuje bezpiecznego dostępu do nich. W 2010 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję dot. prawa człowieka do wody i urządzeń sanitarnych, a w 2015 r. prawo do urządzeń sanitarnych stało się samodzielne. Co więcej, cel 6. Celów Zrównoważonego Rozwoju zakłada zapewnienie dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich do 2030 r.

Woda to życie, higiena to godność

- W nowej dyrektywie unijnej w sprawie wody pitnej słusznie wprowadzono artykuł promujący dostęp do wody, zwłaszcza dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Ten zapis zobowiązuje państwa członkowskie do zidentyfikowania ludności, która takiego dostępu nie posiada i podjęcie odpowiednich kroków, aby taki dostęp zapewnić. Wierzymy, że podobny artykuł, gwarantujący dostęp do urządzeń sanitarnych, powinien zostać włączony do nowej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – podkreśla Rafał Bonter, Prezes Zarządu Xylem Water Solutions Polska.

Zapewnienie wszystkim takiego samego dostępu do urządzeń sanitarnych jest również ważnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, który ma na celu m.in. eliminację nierówności społecznych. Sygnatariusze apelu są w pełni zaangażowani nie tylko w promowanie i realizację prawa człowieka do wody i urządzeń sanitarnych, ale również do spełnienia 6. celu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Organizacje zapowiedziały, że swoje przesłanie powtórzą ponownie - 19 listopada z okazji Światowego Dnia Toalet.

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia branży

Źródło:
24/7Communication Sp. z o.o.
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także