empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2016-02-15
Biologiczna oczyszczalnia ścieków, nowe normy środowiskowe EN12566-3+A2:2013

Biologiczno-chemiczne oczyszczalni ścieków - nowa norma jakości.

NAJNOWSZYM TRENDEM ORAZ WYMOGIEM TECHNOLOGICZNYM JEST BUDOWA BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW O ZWIĘKSZONEJ REDUKCJI FOSFORU I AZOTU.

Idąc z postępem technologicznym oraz chęcią spełniania najwyższych norm dot. ustawy o ochronie środowiska przodujące firmy w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej stale rozwijają swoje urządzenia do najwyższych standardów. Jednym z tych rozwiązań jest właśnie Biologiczno-Chemiczna Oczyszczalnia Ścieków. Technologia, co ciekawe, znana już od wielu lat, jednak stosowana jedynie w miejskich oczyszczalniach ścieków w końcu znalazła rozwiązanie w przydomowych oczyszczalniach ścieków .

Obecna norma PN EN 12566-3+A2: 2013, a nawet PN EN 12566-3+A2: 2014 zwiększa rygory dot. parametrów oczyszczenia ścieku względem aglomeracji danego miasta. Im większe miasto, tym wieksze obostrzenia. Wg najnowszej normy obok standardowej redukcji BZT5, czy CHZT należy również redukować azot Nc i fosfor Pc do stosownych poziomów. O ile azot można zredukować w sposób biologiczny, o tyle fosfor pozostaje bez zmian. Stąd własnie pomysł tworzenia bioreaktorów biologiczno - chemicznych z użyciem polichlorków glinu do częściowej redukcji azotu Nc oraz fosforu Pc. Okazuje się jednak, że stosowanie polichlorku glinu ma jeszcze wiele innych zalet, które w zanczy sposób pozytywnie wpływają na pracę oczyszczalni.

Zalety stosowania polichlorku glinu w przydomowych, biologiczno-chemicznych oczyszczalniach ścieków na przykładzie oczyszczalni AT:

1. Dodatkowa redukcja głównych parametrów określających poziom oczyszczenia ścieków:

BZT5 z poziomu 97,2% do poziomu 98,7%

CHZT z poziomu 88,1% do poziomu 95,8%

Zawiesina ogólna (zmętnienie wody) z poziomu 94,0% do poziomu 97,8%

Azot całkowity Nc z poziomu 61,7% do poziomu 85,2%

Fosfor całokwity Pc z poziomu 47,4% do poziomu 97,1%

2. Stabilizacja pH w oczyszczalni do poziomu optymalengo dla pracy osadu czynnego, czyli dla rozwoju bakterii.

3. Zagęszczenie osadu czynnego oraz poprawienie sedymentacji osadu - stabilizacja pracy oczyszczalni ścieków.

4. Redukcja procesów tworzenia bakterii nitkowatych (niechcianych bakterii powodujacych nieprzyjemny zapach z oczyszczalniach).

Wady stosowania polichlorku glinu w biologiczo-chemicznych ocyzszczalniach ścieków:

1. Pierwszą i chyba jedyną "wadą", przynajmniej tak wtępnie moża to określić jest wzrost ceny urządzenia. Koszt zestawu dozowania polichlorku glinu z zapasem na 12 miesięcy kosztuje około 1000 zł dodatkowo. Z czasem wydatek jednorazowy szybko się zwraca, ponieważ oszczędza nam czasu, jak również zmniejsz koszty wywozu osadu czynnego. Całkowita amortyzacja kosztów to około 5 lat.

Postęp, który udło się osiągnąć wpływa znacząco na bezobsługosość oraz bezawaryjność urządzeń, a jednoczenie poprawia znacząco wysztkie parametry produktu końcowego - wody pościekowej. Stosując tego typu rozwiąznia mamy pewność, że nasza dbałość o środowisko stoi na najwyższym poziomie, a urządenie jakim jest biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków będzie pracować bezawaryjnie przez lata. Obecnie standardem stosowania w/w rozwiązania jest Szwecja, gdzie dozowanie polichlorków jest normą. W Polsce obowiązkiem tym wstępnie objęte zostały oczyszczalnie stosowane do budynków użyteczności publicznej ( szkoły, gminy itp) oraz oczyszczalnie , których produkt końcowy odprowadzany jest do cieków zbiorczych - rowów melioracyjnych. Z czasem idąc za przykładem Szwecji stosowanie polichlorków stanie się normą dla każdej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.

Obecnie na ryku polskim dostępne są jedynie 3 może 4 modele oczyszczalni, które zostały przebadane w labolatariach notyfikowanychy i dla których wystawiony został Certyfiakt Zgodności wg standardów PIA. Urządzenia te znacząco wyprzedają technologicznie pozostałe produkty dostępne na rynku zarówno polskim oraz dorównują, a nawet konkurują z urzadzeniami dostęnymi na rynku szwedzkim, niemieckim, czy belgijskim, gdzie normy dot. parametrów oczyszczenia ścieków są najwyżse w Europie. Inwestując juz dzisiaj w biologiczne oczyszczalnie ścieków typu AT, BC (Biocleaner), czy EKS mamy pewność, że w przyszłości nawet przy zwiększeniu norm dot. parametrów oczyszczenia nie będziemy zmuszeni do wymiany całego urządzenia, a jedynie do zakupu zestawu dozującego polichlorki glinu.

TABELA DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ALBO MINIMALNY PROCENT WARTOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW WPROWADZONYCH DO WÓD (CIEKÓW WODNYCH, ROWÓW) LUB ZIEMI POCHODZĄCYCH Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

tabela dostepna pod adresem: http://www.eccoteam.pl/media/wskaznik-zanieczyszczen-odprowadzanych-do-gruntu-www.eccoteam.pl..jpg

 

Autor:
Eccoteam biologiczo-chemiczna oczyszczalnia ściekków.
Źródło:
Eccoteam biologiczne oczyszczalni ścieków
Dodał:
Eccoteam Przydomowe, Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków

Czytaj także