empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2012-12-12
Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zasady działania. Opłacalność.

Warto rozpatrzyć budowę własnej przydomowej oczyszczalni ścieków
Warto rozpatrzyć budowę własnej przydomowej oczyszczalni ścieków

Zasada działania

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to zespół urządzeń służących do oczyszczania ścieków wytwarzanych w pojedynczym domu lub ich niewielkim skupisku.

Technologia oczyszczalni ścieków wykorzystuje te same naturalne procesy samooczyszczania, które zachodzą w wodach powierzchniowych. W oczyszczalniach są one intensyfikowane, dzięki czemu w czasie kilku godzin uzyskuje się takie same lub lepsze efekty oczyszczania od tych, jakie zaszłyby w rzece w czasie wielu dni lub tygodni.

Dotyczy to biologicznej części oczyszczalni. Pożyteczne bakterie, które znajdują się już w doprowadzanych ściekach surowych, są w dużych ilościach niejako hodowane np. w komorach osadu czynnego. Poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów technicznych bakteriom tym zapewnia się korzystne warunki do życia. W razie konieczności kolonie bakterii są zaszczepiane w celu uzyskania odpowiedniej ich liczebności.

Zanim ścieki zostaną poddane procesom oczyszczania biologicznego, konieczne jest ich wcześniejsze podczyszczenie przez wytrącenie osadów i poddanie fermentacji beztlenowej.

Jeżeli jakość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni spełnia stosowne normy, oczyszczalnie nie stanowią zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. Mogą za to odgrywać pozytywną rolę w środowisku, unieszkodliwiając zanieczyszczenia u źródła ich powstawania i uzupełniając lokalnie zasoby wodne. Są też konkurencyjną kosztowo alternatywą dla innych sposobów usuwania ścieków, jak szambo i ewentualnie kanalizacja.

Oczyszczanie się opłaca
Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla pięcioosobowej rodziny wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Różnice w cenie zależą przede wszystkim od wyboru technologii doczyszczania oraz rejonu kraju, w którym inwestycja jest realizowana.

Zwykle 50 – 70% ceny oczyszczalni stanowią koszty samej instalacji. Projekt kosztuje średnio 300 – 800 zł. Montaż oczyszczalni może stanowić nawet do 40% wydatków.

Eksploatacja oczyszczalni, obejmująca przede wszystkim okresowy wywóz osadu i zużycie energii, to wydatek rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a czasami nawet mniej.

Producenci różnego typu oczyszczalni przydomowych często zamieszczają na swoich stronach internetowych kalkulacje kosztów budowy oczyszczalni i kalkulacje porównawcze opłacalności eksploatacji oferowanych oczyszczalni oraz szamb. Za średni roczny koszt eksploatacji szamba przez czteroosobową rodzinę (stosowna liczba wywozów ścieków przy zużyciu wody 160 l/dobę/osobę) obecnie przyjmuje się średnio dla kraju 2400 – 3500 zł rocznie (80 – 100 zł za jeden kurs wozu ascenizacyjnego co 2 tygodnie). Z zestawień wynika, że alternatywnie w stosunku do kosztów eksploatacji szamba, inwestycja we własną oczyszczalnię może zwrócić się w czasie od ok. 1,5 roku do kilku lat.

Roczny koszt odprowadzenia kanalizacją ścieków z czteroosobowego gospodarstwa domowego to średnio dla kraju 3179 zł (160 l/dobę/osobę przy średnim dla kraju koszcie odprowadzenia ścieków kanalizacją 3,63 zł/m sześć.).

Jednakże rozpatrując indywidualnie inwestycję, należy brać pod uwagę koszty lokalne, gdyż ich wartość może odbiegać od średniej krajowej, w przypadku kosztu odprowadzania ścieków kanalizacją nawet o 100%.

Prawidłowo eksploatowane przydomowe oczyszczalnie oczyszczają ścieki do postaci wody o drugiej klasie czystości, to jest w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gruntu lub wód powierzchniowych bez ryzyka skażenia.

Dlatego dodatkową korzyścią z posiadania niektórych typów przydomowych oczyszczalni ścieków jest możliwość wykorzystania otrzymywanej wody do zasilania własnego oczka wodnego lub podlewania ogrodu, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z zakupu wody potrzebnej do tych celów z wodociągu lub dostarczania jej elektryczną pompą z własnej studni.

Nie należy jednak podlewać wodą upraw warzywnych ze względu na dopuszczalną obecność w wodzie pewnych ilości bakterii lub wirusów.

Stąd warto rozpatrzyć budowę własnej przydomowej oczyszczalni ścieków, nie tylko w sytuacji braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, ale zawsze, gdy tylko umożliwiają to warunki. Jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego gminy, w której znajduje się przedmiotowa posiadłość, przewiduje budowę oczyszczani ścieków, należy liczyć się z koniecznością podłączenia się do sieci kanalizacyjnej w czasie przewidzianym przez plan.

Czytaj więcej na ten temat:

Warunki budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

Oczyszczalnie z reaktorem biologicznym

Technologie przydomowych oczyszczalni. Dr inż. Krzysztof Chmielowski.

Autor:
Monika Lewandowska
Źródło:
xtech.pl

Komentarze (2)

  • Ewa

    2014-12-02 18:56

    Do pana Michała: jest kilka typów oczyszczalni przydomowych, z większości z nich nie wydobywa się żaden wspomniany przez Pana odór...

  • Michał

    2014-10-28 09:34

    Artykuł to wybiórcze mrzonki. Podstawowym wymogiem takiej oczyszczalni są warunki gruntowo-wodne, o których nikt nie wspomniał. Z wiilgotnym i nieprzepuszczalnym gruntem nie poradzi sobie żadna bakteria, czy jej szczep. Co do kalkulacji rentowności - również mija się z prawdą. Instalacja ulega zamuleniu po 3 do 5 lat i konieczne jest co najmniej płukanie sączków drenażowych, nie wspominajac o robotach ziemnych. Inna z wad to po prostu wszechogarnający odór rozkładających się wydalin powstajacy podczas pracy tych pożytecznych bakterii, który wydziela się z całej powierzchni gruntu na którym rozprowadzone są sączki. Reasumując polecam SZAMBO.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także