Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-10-10
Filtracja piaskowa wody

Filtracja to podstawowy proces technologiczny uzdatniania wody, stosowany między innymi w przedsiębiorstwach wodociągowych, zakładach przemysłowych i małych przedsiębiorstwach. Zobacz, na czym polega filtracja piaskowa wody.

Filtracja to jeden z podstawowych procesów uzdatniania wody, w którym wychwytywane są cząstki i zanieczyszczenia stałe. W zależności od ilości i rodzaju zanieczyszczeń, filtracja może być jednostopniowa lub wielostopniowa. W procesie filtracji,, woda może być oczyszczana z wielu substancji, od piasku i gliny, przez pierwiastki i chemikalia, po mikroorganizmy, takie jak wirusy i bakterie.

Kiedy filtrujemy wodę?

Proces filtracji stosowany jest w przypadku problemów z jakością wody lub gdy przygotowywana jest ona do konkretnego zastosowania. W obu przypadkach zaczyna się od analizy wody z akredytowanego laboratorium, która pozwala na precyzyjne określenie ilości poszczególnych substancji oraz dobór odpowiedniej technologii. Niektóre filtry mogą rozwiązać kilka problemów związanych z wodą równocześnie, jednak czasami niezbędna jest filtracja wielostopniowa. Nie ma „cudownego" uniwersalnego filtra do wody, który rozwiązałby wszystkie problemy.

Jak działa filtracja piaskowa wody

Filtracja piaskowa jest typowym przykładem filtracji wgłębnej lub objętościowej. W tej metodzie woda przepływa przez złoże wykonane z materiału ziarnistego, a mokry piasek jest jednym z najskuteczniejszych mediów filtracyjnych.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje filtracji piaskowej: filtracja powolna i filtracja szybka. W przypadku filtracji powolnej ważną rolę odgrywa membrana biologiczna na powierzchni złoża piaskowego, której zadaniem jest mineralizacja zawartych w wodzie substancji organicznych. Ten rodzaj filtracji stosowany jest głównie do oczyszczania ścieków.
Filtracja szybka nie wykorzystuje degradacji biologicznej i pozwala na osiągnięcie do 100 razy większej prędkości filtracji. Chociaż na pierwszy rzut oka może nie być to oczywiste, filtr piaskowy jest w stanie wyłapywać także takie zanieczyszczenia, które są znacznie mniejsze niż szczeliny w złożu filtracyjnym.  

1.jpg

Budowa filtra piaskowego

Konstrukcja filtrów do filtracji powolnej i szybkiej jest bardzo podobna. Filtry stosowane do filtracji szybkiej różnią się przede wszystkim brakiem membrany biologicznej i zastosowaniem piasku o większym uziarnieniu. Piasek o określonej wielkości ziarna tworzy tzw. złoże piaskowe, którego grubość wynosi około 1 metra. Pod złożem filtracyjnym znajduje się warstwa drenażowa, a na samym dnie system drenażowy, którego zadaniem jest zbieranie przefiltrowanej wody. Jako system odwadniający stosuje się np. prefabrykowane bloki lub metalowe rury z otworami. Cały drenaż posypany jest tzw. warstwą rozdzielającą, która składa się z kilku warstw piasku o grubości ok. 10 cm. Z każdą warstwą średnica ziaren maleje, co ma zapobiegać przedostawaniu się drobnego piasku do kanalizacji. Woda dostarczana jest powyżej złoża piaskowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe usytuowanie filtra, aby maksymalnie ograniczyć wirowanie wody nad podłożem piaskowym.

Mechanizmy wychwytywania zanieczyszczeń na szybkim filtrze piaskowym:
· przesiewanie mechaniczne – wychwytywanie cząstek na powierzchni ziaren piasku
· osiadanie – uwięzienie w przestrzeni między ziarnami
· adsorpcja - oparta na siłach van der Waalsa dla cząstek z bliskiej odległości
· działanie elektrostatyczne – między naładowanymi cząstkami (jonami)

Obszary zastosowania:
· usuwanie żelaza i manganu z wody
· filtracja wód technologicznych z procesów obróbki drewna, hutnictwa, papieru lub tekstyliów
· usunięcie bakterii Giardia i Cryptosporodium
· usuwanie zmętnienia z wody
· filtracja basenów
· trzeciorzędna woda uzdatniona w oczyszczalni   

DSC_0232_pl.jpg

Podsumowanie

W zależności od rodzaju i ilości zanieczyszczeń oraz potrzeb danego przedsiębiorstwa w zakresie oczyszczania wody, filtracja może być jednostopniowa lub wielostopniowa. W procesie filtrowania, woda może być oczyszczana z wielu substancji lub tylko wybranych pierwiastków lub mikroorganizmów. Dobór odpowiedniej metody i rodzaju złóż to niełatwe zadanie, które wymaga fachowej wiedzy i rozeznania w dostępnych możliwościach. Rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy EuroClean, w którym każda propozycja poprzedzana jest gruntownymi badaniami wody i analizą potrzeb klienta, tak aby rozwiązanie było zawsze szyte na miarę.

Autor:
EuroClean Polska Sp.z o.o.
Źródło:
Materiał nadesłany do redakcji

Czytaj także