empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-05-04
Bakteria E. coli w wodzie - występowanie, objawy, zwalczanie

W wodzie przeznaczonej do spożycia istnieje ryzyko występowania mikroorganizmów zagrażających zdrowiu i życiu. Jednym z nich jest bakteria Escherichia coli, która może być obecna nie tylko w wodzie z kranu, lecz także w indywidualnych ujęciach wód powierzchniowych i podziemnych. Jakie zagrożenia wiążą się z występowaniem bakterii E. coli w wodzie i co zrobić gdy się pojawią?

Czym są bakterie E. coli?

Escherichia coli, nazywana również pałeczką okrężnicy, to bakteria beztlenowa w kształcie pręcika, która należy do bakterii Gram-ujemnych. Jest naturalnym składnikiem flory jelitowej u ludzi i zwierząt, a jej obecność w wodzie wskazuje na skażenie wody ściekami lub odchodami zwierzęcymi. Monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia pod kątem zanieczyszczenia bakterią E.coli jest niezwykle ważne, ponieważ jej konsumpcja może być przyczyną ciężkich chorób. Szczególnie podatne na jej działanie są dzieci poniżej piątego roku życia, osoby z osłabionym układem odpornościowym i osoby starsze. Mimo że większość szczepów bakterii E. coli nie jest szkodliwa, po jej wykryciu woda nie może być pita bez przegotowania. Obecność tych bakterii może także świadczyć o obecności innych organizmów chorobotwórczych. 

1.jpg

Jak E. coli może dostać się do wody pitnej?

Bakteria E. coli może być obecna zarówno w wodzie wodociągowej, jak i w indywidualnych ujęciach wód powierzchniowych i podziemnych. Potencjalnych źródeł występowania pałeczki okrężnicy jest wiele. Należą do nich między innymi:

• ulewne deszcze,
• wymywanie nieczystości z pól,
• biofilm na wewnętrznej stronie rur,
• rurociągi ze stojącą wodą,
• zwapnione aeratory,
• zanieczyszczone filtry wody.

Najczęstszą przyczyną występowania bakterii E. coli w wodzie przeznaczonej do spożycia jest zanieczyszczenie fekaliami lub odchodami zwierzęcymi. Mogą dostać się one do wód powierzchniowych i podziemnych, na przykład poprzez nieszczelną pokrywę studni lub obfite opady deszczu. Problemem są też ptaki, których odchody zanieczyszczają zbiorniki wodne. W przypadku sieci wodociągowych, bakteria E. coli może dostać się do wody poprzez nieszczelne rury, niewłaściwie utrzymane kotły lub rurociągi ze stojącą wodą. Korzystne warunki do jej rozwoju panują również w tworzących się wewnątrz rur biofilmach. Poza tym E. coli może osadzać się w automatach do napojów, zmiękczaczach lub źle utrzymanych filtrach do wody. Czas przeżycia bakterii w środowisku jest zależny od wielu czynników, takich jak temperatura, ekspozycja na światło słoneczne, obecność innej mikroflory, dostępności składników odżywczych i właściwości wody.

Jakie są konsekwencje zdrowotne występowania bakterii E. coli w wodzie?

Większość szczepów bakterii E. coli jest nieszkodliwa lub powoduje krótkotrwałą biegunkę. Występują jednak szczególnie niebezpieczne szczepy, takie jak E. coli O157:H7, które mogą wywoływać między innymi silne skurcze żołądka, krwawą biegunkę i wymioty. Zdrowi dorośli zwykle wracają do zdrowia po infekcji w ciągu tygodnia, jednak ryzyko rozwoju zagrażającej życiu choroby jest znacznie większe w przypadku małych dzieci i osób starszych. W zależności od rodzaju szczepu, E. coli może wywołać też niewydolność nerek, zakażenie układu pokarmowego, infekcję układu moczowego, zespół hemolityczno-mocznicowy, krwotoczne zapalenie okrężnicy, zakrzepową plamicę małopłytkową i zapalenie płuc. Mimo że większość szczepów jest nieszkodliwa, niektóre objawy zakażenia bakterią E. coli mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Jak usunąć E. Coli z wody? Dezynfekcja UV
Dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym (UV) jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów unieszkodliwiania bakterii i wirusów. Polega na naświetlaniu wody promieniami UV o odpowiedniej długości fali. Promieniowanie absorbowane jest przez kwasy nukleinowe i białka mikroorganizmów, co powoduje uszkodzenie ich łańcuchów DNA i RNA, prowadząc do dezaktywacji bakterii. Zalety dezynfekcji UV to między innymi:

• natychmiastowe działanie,
• bezpieczne i proste wdrożenie,
• brak zmian właściwości wody, takich jak pH i temperatura,
• niskie koszty utrzymania, administracji i eksploatacji,
• brak niebezpiecznych chemikaliów,
• brak powstawania produktów ubocznych,
• niższy ślad węglowy w porównaniu z innymi metodami dezynfekcji.

Lampy UV firmy EuroClean to nowoczesny i ekologiczny sposób dezynfekcji wody bez konieczności użycia środków chemicznych. Urządzenia są zaprojektowane w sposób zapewniający maksymalną efektywność kosztową i energetyczną, spełniając przy tym wszystkie wymogi prawne. Systemy oczyszczania UV firmy EuroClean zapewniają wysoką skuteczność usuwania bakterii, nie zmieniając przy tym składu i właściwości wody. Można stosować je między innymi przy oczyszczaniu wody pitnej, użytkowej i procesowej. Aby osiągnąć maksymalną wydajność w określonych zastosowaniach, przy doborze urządzeń brane są pod uwagę takie czynniki jak szybkość przepływu, rodzaj zanieczyszczeń i dawka promieniowania UV.

Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru

Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru to niezwykle skuteczny sposób dezynfekcji wody, zyskujący w ostatnich latach dużą popularność. Zainteresowanie metodą wzrosło, kiedy odkryto, że podczas tego typu dezynfekcji dezaktywowane są odporne na chlor patogeny Giardia i Cryptosporidium. Główną zaletą dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru jest fakt, że w przeciwieństwie do dezynfekcji chlorem, nie posiada ona skutków ubocznych. Podczas chlorowania wody istnieje bowiem ryzyko powstawania chlorofenoli lub innych związków o silnym zapachu, mogą tworzyć się też trihalometany i inne chloropochodne węglowodorów. Jako że dwutlenek chloru nie reaguje z amoniakiem i amonem, efekt dezynfekcyjny jest stały. Podczas dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru usuwany jest też biofilm i fenole. Metoda ta jest także bardziej efektywna w porównaniu do dezynfekcji chlorem jeśli chodzi o usuwanie żelaza i manganu, zwłaszcza gdy występują w złożonej formie. Warto dodać, że działanie dezynfekcyjne dwutlenku chloru jest nie tylko długotrwałe, lecz także niezależne od wartości pH wody. 

 

2.png

 

Generator dwutlenku chloru EuroClean jest urządzeniem w pełni bezobsługowym. Posiada filtr par oraz jednostkę sterującą, wskazującą aktualny przepływ i zapas odczynników chemicznych. Istnieje też możliwość montażu tak zwanej celi pomiarowej, która wskazuje zawartość ClO2 w uzdatnionej wodzie. Urządzenie wyposażone jest w inteligentny system sterujący oparty na technologii HMI (Human Machine Interface), dzięki któremu możliwa jest zdalna komunikacja za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub PC. Specjaliści serwisu firmy EuroClean świadczą również usługę obsługi technicznej urządzeń.

Bakteria E. coli - podsumowanie

Bakterie grupy coli powszechnie występują w środowisku naturalnym, między innymi w wodzie, glebie, czy w przewodach pokarmowych ludzi i zwierząt. Ich liczba stanowi kryterium oceny czystości systemów dystrybucji wody. Bakterie E. coli mogą być obecne zarówno w wodzie wodociągowej, jak i w indywidualnych ujęciach wód powierzchniowych i podziemnych. Mimo że większość szczepów bakterii nie jest groźna, niektóre z nich stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Wykrycie bakterii E. coli w wodzie powinno skutkować więc natychmiastowym podjęciem odpowiednich działań.

Systemy oczyszczania UV są w stanie spełnić najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące ochrony przed bakteriami i wirusami. Stosuje się je na całym świecie do różnych zastosowań, między innymi przy oczyszczaniu recyrkulowanych systemów akwakultury, ścieków komunalnych i wody pitnej. Dezynfekcja roztworami dwutlenku chloru jest z kolei wartą rozważenia alternatywą dla chlorowania wody. Z powodzeniem niszczy bakterie, wirusy, pierwotniaki i grzyby, gwarantując wysoką skuteczność niezależnie od pH. Chroni przed skażeniem bakterią E.coli czy Legionellą, zapewniając długotrwałą ochronę mikrobiologiczną odkażanych układów. Pozwala też na znaczną redukcję kosztów w porównaniu z kosztami zakupu, transportu oraz przechowywania gazowego chloru.

Masz problem z bakteriami w wodzie? Skontaktuj się z nami!

Autor:
EuroClean
Źródło:
Materiał nadesłany do redakcji

Komentarze (1)

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :