Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-05-25
Dwutlenek chloru – skuteczna broń w walce z wirusami i bakteriami w wodzie

Dwutlenek chloru jest nieorganicznym związkiem chemicznym, który jest z powodzeniem stosowany w procesach dezynfekcji i oczyszczania ścieków. Charakteryzuje się wysoką skutecznością eliminacji bakterii, wirusów i grzybów wraz z ich zarodnikami, a także trwałością w środowisku wodnym. Jest silnym utleniaczem i wykazuje wyższy potencjał utleniający od samego chloru.

Ten związek chemiczny jest stosowany w procesach dezynfekcji już od pierwszej połowy ubiegłego stulecia. Wcześniej wykorzystywano wolny chlor, co wiązało się z koniecznością stosowania znacznie wyższych dawek. Co ważne, skuteczność ditlenku chloru nie zależy od odczynu pH. W przeciwieństwie do wolnego chloru, do zasadniczych zalet stosowania dwutlenku chloru zaliczyć trzeba również zdolność do przenikania do biofilmów bakterii.

Dwutlenek chloru a oczyszczanie ścieków

Ditlenek chloru reaguje z biomolekułami wirusów i bakterii oraz ma wpływ na zaburzenie replikacji RNA wirusów. Te właściwości sprawiają, że dobrze sprawdza się w procesach oczyszczania i dezynfekcji ścieków. Szczególnie problematyczne są nieczystości pochodzące ze szpitali oraz placówek medycznych, które zajmują się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów z chorobami o charakterze wirusowym lub bakteryjnym. W Polsce pierwsze próby wykorzystania tego związku chemicznego odbyły się już w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Aktualnie obserwujemy w naszym kraju wzrost zainteresowania wykorzystaniem dwutlenku chloru, w związku z jego zadowalającą skutecznością w dezaktywowaniu szkodliwych dla człowieka mikroorganizmów.

Obecność wirusów w ściekach

Liczne badania naukowców wykazały, że wirusy są obecne w ściekach. W walce z tym rodzajem wirusa wystarczają ogólnodostępne metody dezynfekcji nieczystości, które są z powodzeniem stosowane przez wiele jednostek oraz przedsiębiorstw zajmujących się problemami wody. Ścieki szpitalne oraz te, które pochodzą z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, charakteryzują się jednak obecnością nie tylko wirusów. Ogromne zagrożenie stanowią również pasożyty, substancje toksyczne oraz przede wszystkim bakterie.

 

 

1.jpg

 

Zalety wykorzystania dwutlenku chloru

Co warte podkreślenia, reakcje ditlenku chloru nie przyczyniają się do powstawania trihalometanów, które wykazują bardzo duże działanie rakotwórcze. Mimo aktywności wobec wirusów i bakteriofagów dwutlenek chloru nie oddziałuje mutagennie. Istotny jest również fakt, że związek ten przyczynia się do utleniania substancji koloidalnych, co bezpośrednio przekłada się na redukcję zmętnienia cieczy.

Dwutlenek chloru znacznie lepiej od chloru rozpuszcza się w wodzie. W przypadku dezynfekcji chlorem powstają zarówno THM-y, jak i kwasy halooctowe. Chlor jest też niezdolny do przenikania do biofilmów, czyli zbiorowisk mikroorganizmów. Co więcej, skuteczność dezynfekcji chlorem w dużym stopniu zależy od odczynu pH cieczy.

Potwierdzona skuteczność ditlenku chloru

Zarówno wirusy, jak i groźne dla życia człowieka bakterie mogą przedostać się do ścieków, co wymusza na operatorach zakładów przemysłowych konieczność wykorzystania dwutlenku chloru na szeroką skalę. Jak dowiodły badania naukowe oraz szeroko zakrojone obserwacje i analizy, dezynfekcja ścieków tym konkretnym związkiem chemicznym jest znacznie bardziej skuteczna od procesu chlorowania. Wobec tego zdecydowanie zasadną wydaje się modernizacja technologii oczyszczania zakładająca użycie ditlenku chloru. Stabilność biologiczna ścieków jest kluczowa z punktu widzenia troski o społeczeństwo, nie tylko w czasie epidemii koronawirusa.

Generatory dwutlenku chloru EuroClean

Skuteczna i efektywna metoda eliminacji groźnych bakterii oraz koronawirusa związana jest z wykorzystaniem generatorów dwutlenku chloru EuroClean OXCL. Tego typu rozwiązania są stosowane między innymi w zakładach przemysłowych, szpitalach, hotelach, szkołach i obiektach użyteczności publicznej. 

2.png

Urządzenia wyposażone są w moduły LTE, które umożliwiają zdalny dostęp i możliwość zmiany wielu parametrów pracy urządzenia, bez konieczności wizyty serwisu. Dotykowy panel sterowania wyświetla bieżące stany odczynników chemicznych. Urządzenie jest kompaktowe i w pełni zautomatyzowane. Zarówno dobór, jak i instalacja oraz serwis tego typu urządzeń realizowany jest przez wykwalifikowanych ekspertów z firmy EuroClean w niezwykle krótkich terminach.

Instalacja dezynfekcji ścieków, która opiera się na działaniu generatorów dwutlenku chloru EuroClean OXCL jest wysoce skuteczna, a jej eksploatacja cechuje się niskimi kosztami w tym znikomym zużyciem wody procesowej czy energii elektrycznej. Podkreślenia wymaga fakt, że podłączenie generatora jest proste i bezproblemowe, co umożliwia szybkie uruchomienie zaawansowanej technologii oczyszczania wody i ścieków.

Kontakt z ekspertami firmy EuroClean ułatwi dobór i instalację odpowiednich urządzeń, które skutecznie wyeliminują ze ścieków wirusy, bakterie i patogeny.

Autor:
EuroClean
Źródło:
Materiał nadesłany do redakcji