empty
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-02-21
Legionella w wieżach chłodniczych

Legionella jest bakterią szczególnie niebezpieczną dla życia i zdrowia człowieka. Występuje ona w środowisku naturalnym, przez co stanowi dla nas spore zagrożenie. Jej obecność wymaga podjęcia zdecydowanych i przede wszystkim skutecznych działań w celu eliminacji tego groźnego drobnoustroju.

Legionelloza - choroba wywoływana przez bakterie Legionella

Bakterie Legionelli są cienkimi gram-ujemnymi pałeczkami, które wywołują legionellozę, nazywaną też chorobą legionistów. To poważna choroba zakaźna układu oddechowego, która jest szczególnie niebezpieczna dla osób o niskiej lub obniżonej odporności. Do jej objawów zaliczymy między innymi gorączkę, ból głowy, kaszel, dreszcze, ból mięśni oraz trudności w oddychaniu. Bakterie Legionelli mogą też wywołać tak zwaną gorączkę Pontiac, która cechuje się jednak znacznie łagodniejszym, grypopodobnym przebiegiem. Zakażenie tą bakterią następuje drogą inhalacyjną, w momencie wdychania skażonych aerozoli. Badania naukowe nie potwierdziły dotąd ryzyka przenoszenia się drobnoustrojów między ludźmi oraz możliwości zakażenia poprzez spożycie zanieczyszczonej wody. 

1.jpg

Wzrost i namnażanie Legionelli możliwe jest w wysoce wilgotnym środowisku, charakteryzującym się też wysokim stężeniem dwutlenku węgla. Rozwojowi tego typu mikroorganizmów sprzyjają również występujące w wodzie zanieczyszczenia takie jak kamień, rdza oraz glony. Z uwagi na odpowiednie warunki do rozwoju i namnażania, bakteria jest obecna między innymi w instalacjach ciepłej wody użytkowej, instalacjach klimatyzacyjnych oraz we wszystkich tych obszarach, w których obrębie powstają aerozole wodne. Są to na przykład prysznice, nawilżacze powietrza, fontanny, chłodnie kominowe, skraplacze wyparne oraz komory zraszania.

Wieże chłodnicze a rozprzestrzenianie się bakterii

Woda chłodząca odgrywa istotną rolę w przypadku funkcjonowania elektrowni, elektrociepłowni oraz wielu innych zakładów przemysłowych, a także budynków takich jak biurowce czy hotele. Jej uzdatnianie jest kluczowe z punktu widzenia ograniczenia powstawania osadów, korozji, a ponadto zanieczyszczeń mechanicznych i biologicznych. Celem uzdatniania wody stosowanej w procesach chłodzących jest ochrona układu oraz zapewnienie bezpieczeństwa procesu i niezawodności urządzeń chłodniczych.

Funkcjonujące chłodnie kominowe mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania się bakterii Legionelli. Emitują one potencjalnie szkodliwe aerozole, przez co uznajemy je za instalacje wysokiego ryzyka. Właśnie z tego powodu uzdatnianie wody chłodzącej jest kluczowe z punktu widzenia ochrony zdrowia społeczeństwa. Zagrożone mogą być nawet te obszary, które oddalone są o kilka tysięcy metrów od tego rodzaju budowli schładzających wodę przemysłową. W związku z tym faktem należy zwrócić szczególną uwagę na kontrolę i ocenę ryzyka wystąpienia bakterii, a także na właściwą obsługę i konserwację złożonych systemów wodnych.

Biocydy w walce z zanieczyszczeniami wody

Biocydy to substancje występujące w postaci syntetycznej lub naturalnej, których rolą jest eliminacja lub dezaktywacja mikroorganizmów chorobotwórczych. Dobór właściwego środka biobójczego jest ważny i zależy między innymi od innych wykorzystywanych środków, takich jak środki antykorozyjne czy reduktory pH, a także od materiałów, z których wykonany został cały układ chłodniczy.

Skuteczne rozwiązania w walce z bakterią Legionella

W przypadku uzdatniania wody przeznaczonej do stosowania w obiegach chłodniczych stosować można wiele różnych technologii. Niewłaściwy dobór konkretnego rozwiązania może przełożyć się na wzrost kosztów zużycia energii oraz wody. Wybór odpowiedniej metody uzdatniania wody na cele chłodnicze zależy przede wszystkim od jej parametrów. Istotna jest między innymi twardość, utlenialność, zasadowość, przewodność i korozyjność. Niemniej jednak każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i szczegółowej analizy.

Jedną z metod dezynfekcji wody technologicznej oraz chłodniczej jest zastosowanie generatorów dwutlenku chloru EuroClean OXCL. Wykorzystywany w przypadku tego rozwiązania nieorganiczny związek chemiczny jest silnym utleniaczem oraz wykazuje wysoką skuteczność w walce z bakterią Legionella. W efektywny sposób zwalcza on biofilm, który jest naturalnym środowiskiem życia bakterii. Tego typu generator charakteryzuje się pracą w trybie automatycznym, który opiera się na inteligentnym systemie sterującym. Generator został ponadto wyposażony w filtr oraz wskaźnik przepływu. Zintegrowane moduły umożliwiają osobom obsługującym bezprzewodową i zdalną komunikację z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak komputery PC czy sprzęty mobilne.

Generator dwutlenku chloru 

Generator dwutlenku chloru
Generator dwutlenku chloru

Kolejną opcją jest wykorzystanie elektrolitycznego systemu oczyszczania wody chłodzącej, czyli EuroClean KEUV-CV. Urządzenie jest stosowane do ochrony wież chłodniczych przed powstawaniem osadów i biofilmów, filtracji trudno rozpuszczalnych substancji oraz do dezynfekcji wody. Do zalet systemu należy zaliczyć zapewnienie równowagi węglanowo-wapniowej wody oraz niskie obciążenie dla środowiska naturalnego, gdyż w procesie nie są wykorzystywane żadne środki chemiczne.

Korzyści z zastosowania dwutlenku chloru

Przewaga dwutlenku chloru nad tradycyjnym chlorem opiera się na wysokiej skuteczności bez względu na wartość odczynu pH wody. Wykorzystanie tego rozwiązania nie powoduje także ryzyka wytworzenia kancerogennych trihalometanów (THM). Te powstają w tradycyjnych procesach uzdatniania i dezynfekcji wody. Są wysoce toksyczne i z łatwością kumulują się w komórkach organizmów żywych.

Skuteczne działanie z firmą EuroClean

Jak widać, ryzyko zakażenia bakterią Legionella jest duże i stanowi spore zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Źródłem rozprzestrzeniania się tego typu mikroorganizmów są chłodnie kominowe, które generują pary rozpraszane na obszary o dużej powierzchni. Z tego względu należy rozważyć implementację zaawansowanych systemów, których działanie skutecznie eliminuje bakterie z rodziny Legionellaceae. Przykładem tego typu instalacji są generatory dwutlenku chloru EuroClean OXCL. Są bezobsługowe, w pełni automatyczne i wysoce stabilne w działaniu. W doborze i instalacji zaawansowanych rozwiązań pomogą specjaliści z firmy EuroClean.

Autor:
EuroClean
Źródło:
Materiał nadesłany do redakcji