Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2017-09-01
Separacja zużytych tłuszczy w gastronomii

Separatory tłuszczu automatyczne, wewnętrzne

Tłuszcz przerobiony i oleje roślinne przechodzą w wyniku działania wysokich temperatur pieczenia, lub gotowania cały szereg procesów chemicznych i fizycznych. Pod ich wpływem tracą swoje pierwotne właściwości i nie nadają się do dalszego wykorzystania w procesie produkcji posiłków gastronomicznych. Te niekorzystne czynniki stają się uciążliwymi odpadami, zachodzi więc konieczność ich pozbycia się zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zagrażającymi naturalnemu środowisku.
Czyli wszystkie lokale gastronomiczne nie mogą spuszczać zużytych odpadów w postaci tłuszczy do kanalizacji. Takie czynności prowadzą do szybkiego zatkania rur wlotowych, odpływowych, a nawet całego systemu kanalizacyjnego.
Działania takie prowadzi do zagrożenia środowiska, oraz naraża właścicieli, lub najemców lokali gastronomicznych na poważne straty materialne i ryzyko utraty klientów poprzez okresowe zamykanie takowych firm, lokali, zakładów. Mając na względzie interes i dobro Swojego lub najętego lokalu narażacie się również na kary finansowe nakładane przez stacje Sanepidu, Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz firm wodno –kanalizacyjnych. Z chwilą wejścia naszego kraju do UE zaostrzyły się przepisy w tym zakresie.
Dla zapewnienia poprawy Waszym zakładom w funkcjonowaniu kuchni oferujemy rewelacyjne, najlepsze w Europie urządzenia do utylizacji tłuszczu i oleju w postaci nowoczesnych, automatycznych, wewnętrznych separatorów tłuszczu sterowanych elektronicznie, wydajnych o małych gabarytach.
Nadmieniamy, że separatory oferowane mogą też służyć w małych firmach przetwórstwa spożywczego, cateringu, dużym gospodarstwie rodzinnym, rolnym, masarniach sklepach wielko powierzchniowych. Ich przeznaczenie jest idealne do hoteli i restauracj.

Nasze urządzenia do wyłapywania, filtrowania tłuszczu są wysoko wydajne, o malej kabaturze, wykonane w nowoczesnej technice światowej. Mogą być umieszczanie w mniejszych lokalach pod zlewami, w większych lokalach i zakładach mogą slużyć jako separatory zbiorcze kanalizacji łączonej w węzły umieszczane w piwnicach lub zapleczach kuchennych.. Nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych pomieszczeń gospodarczych lub miejsca montażowego na działkach koło budynków. Zużyty tłuszcz jest wyłapywany jako czysty odpad do przeróbki firmy utylizacyjnej.

Dla przedstawienia tematu o ochronie środowiska przedstawiamy Państwu ustawy i rozporządzenie w zakresie utylizacji i zatrzymywania tłuszczy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001, poz.627). Dokument ten w sposób ogólny określa zakres ochrony środowiska w Polsce, zasady przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom. Dokument określa odpowiedzialność oraz zaleca szczególnych środków ostrożności przy składowaniu i eliminowaniu substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów. (Dz.U. nr 112 z dnia 8 pazdziernika 2001r, poz. 1206) na podstawie art. 4 ust.1 punk 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach. Wyrażnie są wymienione w katalogu odpady w tym jako nieprzydatne tłuszcze spożywcze, w tym tłuszcz po smażalniczy. Rozporządzenie mówi kosztach wytwarzającego, czyli na właścicielach lokalu gastronomicznego.
Ustawa z dnia 7.06.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. Nr. 72 z dnia 13 lipca 2001, poz.747). W tej ustawie zawarto warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniem ścieków. Wyrażnie w dziale określającym odprowadzającym ścieki zabrania się wprowadzania do kanalizacji odpadów płynnych nie mieszających się z wodą czyli tłuszczy i odpadów organicznych. Za takowe łamanie przepisów grozą nie tylko kary ze strony inspektorów Sanepidu, ale przy awariach sieci wodociągowych, odpowiednie przedsiębiorstwo może wystapić o odszkodowanie karne od osób łamiących to prawo. Czyli nie stosowanie separatorów jest nieoplacalne z punktu widzenia właściciela lokalu lub zakładu.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26. 04.2004 r. w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.
(Dz. U. Nr. 104 z dnia 1 maja 2004, poz. 1096)
Rozporządzenie to określa warunki i wymogi sanitarne w zakresie przestrzegania i zasady produkcji i w obrocie środkami spożywczymi.

Zapraszamy na naszą stronę internetową z zapoznaniem się z ofertą

Autor:
Gastrorest
Źródło:
Własny artykuł - przejscie na oferte.
Dodał:
Gastrorest

Czytaj także