Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2021-04-30
Środki biobójcze – na co zwrócić uwagę wybierając metodę dezynfekcji wody ?

Analizując oferty różnych metod dezynfekcji wody, należy upewnić się, że proponowana metoda wykorzystuje środek biobójczy, który został zarejestrowany w Urzędzie Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii i grupy produktowej. Nie każdy biocyd nadaje się bowiem do dezynfekcji wody, a w szczególności ciepłej wody użytkowej. Na co zwrócić uwagę i jakich ofert oraz środków się wystrzegać?

Biocydy w dezynfekcji wody

Środki biobójcze, czyli biocydy to substancje stosowane do zwalczania niepożądanych mikroorganizmów poprzez działanie biologiczne lub chemiczne. Do uzdatniania wody używane są niemalże wyłącznie syntetyczne preparaty, które zawierają biobójczą substancję czynną. Biocydy można stosować do dezynfekcji wody ciepłej, pitnej, wody technologicznej lub ścieków. W zależności od tego, jaki typ wody ma być przedmiotem dezynfekcji, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy dana metoda bazuje na dezynfekancie, który został zarejestrowany, a także czy został przypisany do odpowiedniej kategorii i grupy produktowej.

Wybór metody dezynfekcji - zachowaj ostrożność!

Przypadkiem, w którym należy zachować szczególną ostrożność przy wyborze metody dezynfekcji, jest ciepła woda użytkowa. Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ciepła wody użytkowa musi spełniać wszystkie wymagania jakości wody do spożycia, a co za tym idzie używany do dezynfekcji środek, powinien być zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako produkt do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi. 

1.jpg

Niestety nie wszystkie firmy traktują ten zapis poważnie, a tym samym narażają swoich klientów na niebezpieczeństwo. Przykładem mogą być środki biobójcze używane do kontroli stężenia bakterii Legionella w wodzie. Na rynku można znaleźć m.in. takie rozwiązania, jak dezynfekcja wody elektrodami miedzianymi i srebrnymi. Jest to skuteczna metoda dezynfekcji jednak przeznaczona do powierzchni, klimatyzacji, wody procesowej lub basenowej. W żadnym wypadku nie powinna być stosowana do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.

Środki biobójcze do dezynfekcji wody - jaki dezynfekant?

Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym jednoznacznie można ocenić czy dany sposób dezynfekcji przy użyciu biocydu jest adekwatny do rodzaju wody. Z pomocą przychodzi obowiązkowa rejestracja środków biobójczych, która daje gwarancję ich pełnej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Używane więc mogą być wyłącznie dezynfekanty zarejestrowane w stosownych kategoriach i grupach produktowych.

Informację o tym czy dany dezynfekant został zarejestrowany jako produkt biobójczy na terenie Polski, można uzyskać na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

● Wykaz Produktów Biobójczych cz. I - zestawienie produktów biobójczych, na które wydano pozwolenie na obrót, czyli zgodnie z procedurą narodową.
● Wykaz Produktów Biobójczych cz. II, - zawiera produkty zarejestrowane zgodnie z tzw. procedurami europejskimi.

Środki biobójcze do dezynfekcji wody należą do 2 i 5 grupy kategorii I. - Produkty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu:

● Produkty dezynfekujące do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze (powierzchnie, ścieki, baseny, klimatyzacja)
● Produkty stosowane do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia

Dezynfekant nadający się do zastosowania w wodzie basenowej, technologicznej lub ściekowej musi posiadać pozwolenie dla grupy 2. kategorii I. Dezynfekant używany do wody przeznaczonej do spożycia (wody pitnej), w tym także ciepłej wody, musi być zarejestrowany dla grupy 5 kategorii I.

Dwutlenek chloru - bezpieczny sposób na dezynfekcję wody.

Dwutlenek chloru, wytwarzany w generatorach OXCL przeszedł pozytywnie restrykcyjne badania laboratoryjne, które potwierdziły jego skuteczność i działanie biobójcze, zwłaszcza w stosunku do bakterii Legionella. Tym samym biocyd został zarejestrowany i dopuszczony do obrotu, jako dezynfekant, w dwóch grupach produktowych:

■ Kategoria I, grupa 5 – środki dezynfekcyjne do wody przeznaczonej do spożycia
(woda pitna, w tym ciepła woda użytkowa)
■ Kategoria II, grupa 11 – środki do konserwacji płynów chłodzących i stosowane w procesach technologicznych (woda chłodnicza i procesowa)

Oznacza to, że dwutlenek chloru może być stosowany do dezynfekcji wody procesowej, technicznej, a także wody pitnej i ciepłej wody użytkowej. Urządzenie pozwala na skuteczną i trwałą dezynfekcję wody pitnej oraz ciepłej wody użytkowej poprzez automatyczne dozowanie i wprowadzania dwutlenku chloru do instalacji wodnej. Zdezynfekowana woda jest bezpieczna dla zdrowia. Zapraszamy do kontaktu! 

 

2.png

 

Autor:
EuroClean
Źródło:
EuroClean

Czytaj także