Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-04-27
Związki chemiczne stosowane do oczyszczania wody

adobestock_254436677-min.jpeg

Woda jest niezbędna do życia i prawidłowego funkcjonowania każdego z nas. Oprócz spełniania potrzeb fizjologicznych, korzysta się z niej w produkcji żywności, uprawie roślin, hodowli zwierząt oraz w wielu innych procesach technologicznych. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi i do użytku przemysłowego musi spełniać określone normy i wymagania. Dlatego poddaje się ją różnym procesom, które ogólnie nazywa się uzdatnianiem.

 

Uzdatnianie wody pitnej polega na usuwaniu zanieczyszczeń oraz mikrobów szkodliwych dla zdrowia, w celu uzyskania czystej wody bez ryzyka negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Z kolei oczyszczanie wody technologicznej, czyli tej dla celów przemysłowych, ma głównie na celu ochronę instalacji i maszyn przed uszkodzeniami i zużyciem. Najbardziej skuteczne do uzdatniania wody są związki chemiczne. Chcesz dowiedzieć się więcej? Koniecznie czytaj dalej!

 

Rodzaje zanieczyszczeń wodnych

Zanieczyszczenia wody występują, gdy jej naturalny skład fizykochemiczny zostanie naruszony. Można podzielić je na kilka grup, na przykład w zależności od pochodzenia. Mogą być to zanieczyszczenia:

  • naturalne, takie jak związki chemiczne i metale ciężkie,
  • sztuczne, związane z działalnością człowieka, czyli z przemysłu, hodowli zwierząt, oczyszczania ścieków, stosowania pestycydów, odprowadzania ścieków komunalnych oraz z wpływu aglomeracji miejskich.

Zanieczyszczenia wody można również podzielić ze względu na ich trwałość. Wyróżnia się:

  • zanieczyszczenia rozkładalne, zawierające szkodliwe substancje organiczne, ale podlegające procesom chemicznym i ulegające rozkładowi, jak np. ścieki domowe,
  • zanieczyszczenia nierozkładalne, zawierające takie substancje jak metale ciężkie, które nie ulegają rozkładowi,
  • zanieczyszczenia trwałe, które utrzymują się w wodzie w niezmienionej postaci przez długi czas, np. pestycydy.

 

Dezynfekcja dwutlenkiem chloru

Dwutlenek chloru to nieorganiczny związek chemiczny, występuje w postaci gazu o żółtopomarańczowym zabarwieniu. Ma silne właściwości utleniające, które są szeroko wykorzystywane w uzdatnianiu wody. Dwutlenek chloru ma dużą zdolność do usuwania biofilmu, więc często korzysta się z niego do zwalczania bakterii Legionella. Jego dużą zaletą jest też to, że jego właściwości utleniające i dezynfekujące pozostają praktycznie niezmienione w szerokim zakresie wartości pH wody. 

 

Dezynfekcja podchlorynem sodu

Podchloryn sodu to kolejny związek chemiczny stosowany do oczyszczania wody. Jest skutecznym środkiem dezynfekującym, ponieważ ma właściwości utleniające. Podchloryn sodu ma też właściwości biobójcze, czyli może usuwać z wody bakterie i grzyby chorobotwórcze. Podchloryn sodu działa w taki sposób, że po rozpuszczeniu w wodzie przekształca się w kwas podchlorawy, który skutecznie zwalcza patogeny, takie jak bakterie, wirusy i pierwotniaki, eliminując ich zdolność do rozmnażania się i powodowania chorób u ludzi.

 

Dezynfekcja ługiem sodowym

Wodorotlenek sodu, zwany sodą kaustyczną, należy do najsilniejszych zasad. Po rozpuszczeniu w wodzie tworzy ług sodowy, który jest silnie żrący. Ze względu na wysoki zasadowy odczyn wodorotlenek sodu stosuje się do zwiększenia pH wody do poziomu, który minimalizuje proces korozji. Jest on również skuteczny w procesie usuwania z wody cząsteczek metali ciężkich. Wodorotlenek sodu w ofercie firmy Foodcom znajdziesz tutaj.

 

Podsumowanie

Woda musi spełniać określone wymagania jakościowe, co wymaga stosowania różnych procesów uzdatniania. Warto jednak zauważyć, iż wybór odpowiedniego związku chemicznego zależy od rodzaju zanieczyszczeń w wodzie oraz celu jej oczyszczania. Dwutlenek chloru i podchloryn sodu mają właściwości utleniające, zaś wodorotlenek sodu stosuje się, by zwiększyć pH wody.

Uzdatnianie wody jest istotne dla społeczeństwa, by spożywana woda nie była szkodliwa dla zdrowia. Ma również duże znaczenie dla celów przemysłowych. Nieoczyszczona woda może mieć wpływ na działanie sprzętów. Ale uzdatnianie wody nie tylko minimalizuje proces korozji, ale również zwiększa jakość produktów wytworzonych w procesach technologicznych i zmniejsza szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.


 

Źródło:
foodcom.pl

Czytaj także