Powrót do listy wiadomości Dodano: 2021-03-25  |  Ostatnia aktualizacja: 2021-03-25
Środa Wielkopolska z kolejną innowacją

Pierwsza gmina w Polsce z cyfrowym nadzorem obiegu nieczystości płynnych

Od maja w Środzie Wielkopolskiej gospodarka ściekowa zostanie objęta kompleksowym rozwiązaniem informatycznym. Gmina wprowadza na swoim terenie pełną cyfryzację usług komunalnych w obszarze produkcji, odbioru i oczyszczania ścieków wytwarzanych przez gospodarstwa znajdujące się poza siecią kanalizacyjną. To pionierskie działanie na skalę kraju, które pomoże podnieść jakość życia mieszkańców i wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Na czym nowe rozwiązanie polega? Gmina wprowadza uruchamia dedykowane obszarowi rozwiązanie informatyczne, które obsługuje każdy istotny podmiot uczestniczący w obiegu wody, a w szczególności w obiegu nieczystości płynnych na terenach nieskanalizowanych. Mowa o oczyszczalni / zlewni, firmach asenizacyjnych, a także mieszkańcach gminy. Umożliwi to skuteczne realizowanie ustawowych obowiązków nakładanych na najmniejsze jednostki administracyjne i firmy komunalne. Przede wszystkim jednak pozwoli na wprowadzenie sprawnego monitoringu obiegu wody. - Nowoczesne technologie od pewnego czasu z przytupem wkraczają na rynek usług komunalnych. Dotychczas jednak brakowało rozwiązań wspierających gminy w ewidencji obiegu wody, zwłaszcza produkowanej dla obszarów nieskanalizowanych. Cieszymy się, że Środa Wielkopolska jest pierwszą w Polsce, która może pochwalić się wprowadzeniem pełnej cyfryzacji tego obszaru i docelowo rozwiązaniem poważnego problemu ekologicznego - mówi Piotr Mieloch, burmistrz Środy Wlkp.

Na powierzchni gminy, liczącej ponad 200 km² zarejestrowanych jest niespełna tysiąc zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (warto dodać, że w całym kraju jest ich prawie 2,5 miliona). To właśnie na tej jednostce administracyjnej spoczywa obowiązek ewidencji wymienionych instalacji i sprawowania nadzoru nad firmami asenizacyjnymi, które trudnią się odbiorem ścieków od mieszkańców i dostarczaniem ich do zlewni lub oczyszczalni. - W Środzie Wielkopolskiej licencję udzieloną przez burmistrza posiada 15 firm asenizacyjnych. Każda z nich ma obowiązek składania kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności. Nadzór nad nimi i poprawnością składanych raportów, a także prawie tysiącem szamb i POŚ sprawowała tylko jedna osoba. Manualnie - tłumaczy Zbigniew Antkowiak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i dodaje, że wprowadzony system pomoże nie tylko uszczelnić proces sprawozdawczy, ale także znacznie go usprawni dzięki pełnej automatyzacji.

Podobnie sprawa się ma z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych przez spółkę Ścieki Polskie firmom asenizacyjnym. - Obsługujemy zdecydowaną większość mieszkańców gminy korzystających z szamb i poś w gminie. To codzienne olbrzymie wyzwanie logistyczne, zwłaszcza że regularnie mierzymy się z telefonami "na ostatnią chwilę" i egzekucją należności. Wdrożenie systemu wszystko zmienia - mówi Waldemar Owczarzak, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie Wlkp. Każdy metr sześcienny ścieków dostarczanych do oczyszczalni powinien być w pełni weryfikowalny. - W zasadzie powinniśmy znać jego pochodzenie i mieć dostęp do danych 24 godziny na dobę. Dlatego od maja wszystkie firmy asenizacyjne współpracujące z nami zostaną wdrożone i wpięte w system - dodaje Bartosz Bałażyk wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji.

Nikt na Świecie nie dostarczył jeszcze rozwiązań informatycznych rynek usług komunalnych w przestrzeni nieskanalizowanej. - Analizując to zrozumieliśmy, że mowa o zamkniętym ekosystemie, który wymaga stworzenia zazębiających się ze sobą narzędzi, bo wszystkie podmioty: gminy, oczyszczalnie, firmy asenizacyjne i mieszkańcy są w tym systemie od siebie zależne. Jesteśmy pierwszą firmą która postawiła sobie za cel przygotowanie dedykowanych temu narzędzi informatycznych - podsumowuje Wojciech Witowski ze spółki Ścieki Polskie.

Na dodatek Komisja Europejska wywiera na Polskę coraz silniejszą presję w związku z realizacją zobowiązań akcesyjnych. W świetle tzw. dyrektywy ściekowej aż 98% obszarów aglomeracyjnych powinno zostać skanalizowanych. W dobie boomu budowlanego w obszarach podmiejskich, które siłą rzeczy nie są w stanie zostać podłączone do sieci, jedyną akceptowalną przez UE alternatywą jest wprowadzenie pełnego opomiarowania i monitorowania obiegu wody i nieczystości płynnych. Tę drogę właśnie obrała Środa Wielkopolska.

(gz)

Kategoria wiadomości:

Z życia branży

Źródło:
środa.wlkp
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także