Pozostałe produkty

Osadniki separatorów

Dostawca:
ACO ELEMENTY BUDOWLANE Sp. z o.o..
Producent:
ACO , ACO - Automation Components

Osadniki separatorów Stosowane są w celu wytrącenia substancji mineralnych ze ścieków. Urządzenia te działają w oparciu o zjawisko sedymentacji, czyli rozdziału fazy "woda - zawiesina" w warunkach przepływu laminarnego. Właściwa konstrukcja i...

Separatory tłuszczu i skrobi wolnostojace

Dostawca:
ACO ELEMENTY BUDOWLANE Sp. z o.o..
Producent:
ACO , ACO - Automation Components

Separatory tłuszczu i skrobi wolnostojące. Typu: ECO JET, HYDROJET, LIPURAT, LIPUREX Służą do oczyszczania ścieków technologicznych (poprocesowych) z tłuszczy roślinnych i zwierzęcych. Wykonane na bazie monolitycznych zbiorników: - ze stali...

Separatory tłuszczu i skrobi do zabudowy w gruncie

Dostawca:
ACO ELEMENTY BUDOWLANE Sp. z o.o..
Producent:
ACO , ACO - Automation Components

Separatory tłuszczu i skrobi do zabudowy w gruncie. Typu:LIPUMAX, ECO MAX Służą do oczyszczania ścieków technologicznych (poprocesowych) z tłuszczy roślinnych i zwierzęcych. Wykonane na bazie monolitycznych zbiorników: - żelbetowych (klasa...

Separatory substancji ropopochodnych do zabudowy w gruncie, z wkładem lamelowym

Dostawca:
ACO ELEMENTY BUDOWLANE Sp. z o.o..
Producent:
ACO , ACO - Automation Components

Separatory substancji ropopochodnych do zabudowy w gruncie, z wkładem lamelowym, zintegrowane z osadnikiem lub bez niego. Typu: L, L-BYPASS, L-CS-BYPASS-W, L-BYPASS-Z, L-CS-BYPASS-Z Służą do oczyszczania ścieków deszczowych z olejów...

Separatory substancji ropopochodnych do zabudowy w gruncie z wkładem koalescencyjnym

Dostawca:
ACO ELEMENTY BUDOWLANE Sp. z o.o..
Producent:
ACO , ACO - Automation Components

Separatory substancji ropopochodnych do zabudowy w gruncie z wkładem koalescencyjnym, z zamknięciem na odpływie, zintegrowane z osadnikiem lub bez niego. Typu:. CRB, OLEOPATOR K, OLEOMAX, CCB, ECO-PLUS Służą do oczyszczania ścieków...

Podzlewowy separator tłuszczu

Dostawca:
Firma Handlowo - Usługowa HELP

Mini separator tłuszczu MOT. Podzlewowy separator tłuszczu DGE – 501  zatrzymuje tłuszcze oraz substancje stałe zawarte w ściekach pochodzących z restauracji i kuchni zbiorowych. Urządzenie to jest skonstruowane w celu umieszczenia pod...

separator węglowodorów

Dostawca:
PW ECOMOTYL Sp. z o.o.
Producent:
JPR System , Mall

Separator węglowodorów ma za zadanie oczyszczenie wód deszczowych lub procesowych z zawiesin, związków ropopochodnych oraz zanieczyszczeń stałych. Separatory te znajdują zastosowanie w instalacjach kanalizacyjnych odprowadzających ścieki...

BundGuard

Dostawca:
Andel Polska Sp. z o.o.
Producent:
Andel

System separacji wody i oleju BundGuard Alternatywnym rozwiązaniem problemu separacji oleju od wody i środowiska naturalnego jest system BundGuard. Jest to układ automatyki, który w znacznym stopniu ogranicza koszty budowy całego obiektu i...

Separtory ATOL

Dostawca:
MAGNUS-TECH Sp. z o.o.
Producent:
Magnus-Tech

Typoszereg ATOL (podstawowy) to separatory o przepustowościach od 1,5 do 150 l/s służące do oczyszczania ścieków między innymi z: dróg, parkingów, stacji paliw, myjni czy serwisów pojazdów. Aprobata techniczna AT/2006-08-0280 Typoszereg...

SZS Separator zblokowany z sitem

Dostawca:
PWP KATOWICE Sp. z o.o.
Producent:
PWP Katowice

Jest to urządzenie stosowane tam, gdzie mamy do czynienia z na tyle niedużą wydajnością, że nie ma konieczności zastosowania piaskownika (w oczyszczalni ścieków) lub innego urządzenia w innych zakładach przemysłowych. Odpowiednia kubatura komory...

Piaskownik typu Grit King

Dostawca:
PWP KATOWICE Sp. z o.o.
Producent:
PWP Katowice

Unikatowa metoda separacji drobnych zanieczyszczeń. Punktem wyjściowym przy projektowaniu separatora Grit King® była stosowana już w latach sześćdziesiątych i ciągle udoskonalana technologia przepływu wirowego. Separator Grit King® zapewnia...

Neutalizator oparów C54

Dostawca:
LABRO Technologie
Producent:
FRIATEC

Fridurit C54. Neutralizator został skonstruowany specjalnie do zastosowania bezpośrednio nad dygestorium lub jako rozwiązanie do zabudowania przy wyjściu kanału wentylacyjnego z laboratorium. Neutralizator oparów Fridurit® absorbuje agresywne i...

Neutralizator ścieków C100

Dostawca:
LABRO Technologie
Producent:
FRIATEC

Fridurit C100. Neutralizator ścieków FRIDURIT® C100 zawiera elektroniczny system kontrolny wraz ze specjalną pompą i w pełni zautomatyzowanym i samoregulującym mikserem, szybko i niezawodnie neutralizującym ścieki kwasowe i alkaliczne. ...

Separatory węglowodorów

Dostawca:
Firma Handlowo - Usługowa HELP
Producent:
JPR System

Separatory węglowodorów przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi. Są to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych w sposób...

Separator piasku

Dostawca:
Zakładu Urządzeń Inżynierii Sanitarnej Dynamik Filtr Nocoń i Wspólnicy S.J.
Producent:
DYNAMIK FILTR

ZAKRES ZASTOSOWANIA: Separator piasku służy do ostatecznego odsączania piasku z pulpy wodno-piaskowej dostarczanej z piaskownika. W małych oczyszczalniach ścieków po niewielkich modyfikacjach z powodzeniem może być stosowany jako piaskownik...

Piaskownik Wirowy z separatorem

Dostawca:
Zakładu Urządzeń Inżynierii Sanitarnej Dynamik Filtr Nocoń i Wspólnicy S.J.
Producent:
DYNAMIK FILTR

zasada działania Ścieki dopływają króćcem wlotowym do komory wewnętrznej. Komora ta ma kształt okręgu, dzięki czemu ścieki wprowadzane są w ruch wirowy. Wirowy ruch ścieków wraz z działającą siłą odśrodkową i grawitacji sprawiają, że piasek i...

Separator Lamella

Dostawca:
Zakładu Urządzeń Inżynierii Sanitarnej Dynamik Filtr Nocoń i Wspólnicy S.J.
Producent:
DYNAMIK FILTR

Separatory Lamella są wysokoefektywnymi osadnikami mającymi zastosowanie w usuwaniu różnego rodzaju zawiesin z wody i ścieków. W wielu przypadkach projektowane urządzenia są wykonane na specjalne zamówienia zgodnie z indywidualnymi...

Epurbloc jednopłaszczowy

Dostawca:
Sotralentz Sp. z o.o.
Producent:
Sotralentz

OSADNIKI GNILNE EPURBLOC EPURBLOC® - jako osadnik z wbudowanym, demontowalnym filtrem doczyszczającym - realizuje funcje osadnika gnilnego i filtra doczyszczającego. Jest to monolityczny zbiornik z urządzeniem wlotowym zakończonym deflektorem...

Osadniki jednopłaszczowe

Dostawca:
Sotralentz Sp. z o.o.
Producent:
Sotralentz

OSADNIKI JEDNOPŁASZCZOWE# Osadnik gnilny przeznaczony jest do wstępnego podczyszczania ścieków. Zachodzą w nim m. in. procesy dekantacji (separacji ścieków) oraz fermentacji beztlenowej. Jest to monolityczny zbiornik z urządzeniem wlotowym...

Separatory tłuszczu

Dostawca:
Sotralentz Sp. z o.o.
Producent:
Sotralentz

Przeznaczony do odtłuszczania ścieków gospodarczych (z kuchni i łazienki) Monolityczny zbiornik z wlotem i wylotem ścieków oraz wbudowanym króćcem do podłączenia wentylacji wysokiej. Wyposażony w pokrywę włazu, przegrodę wewnętrzną i wzmocnienia...

Zapytaj o ofertę grupę odpowiednio dobranych firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Wybierz dogodną dla siebie metodę złożenia zapytania:

Zadzwoń do nas

--LUB--

Zostaw swój numer telefonu

Oddzwonimy

--LUB--

Szukasz dostawcy?

Poznaj najlepsze oferty

  1. Wypełniasz krótki formularz
  2. Przekazujemy Twoje zapytanie odpowiedniej grupie firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej
  3. Porównujesz oferty i wybierasz najlepszą

Usługa jest bezpłatna

Szukam oferty jako:
(opisz, czego poszukujesz)
Dane kontaktowe: