Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2021-11-08
Jak pozbyć się produktów naftowych z wody?

Ropa naftowa jest kopaliną, a zarazem naturalną mieszaniną węglowodorów parafinowych i aromatycznych. Co niezwykle istotne z punktu widzenia gospodarki wodnej, jest cieczą łatwopalną oraz nie rozpuszcza się w wodzie. W związku z tym znalezienie zarówno efektywnego, jak i racjonalnego sposobu oczyszczania wody z produktów naftowych jest jednym z poważniejszych wyzwań nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Co to są produkty naftowe?

Przez pojęcie produkty naftowe rozumiemy produkty rafineryjne, które powstają w wyniku procesów przetwórczych ropy naftowej. Możemy do nich zaliczyć między innymi benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze oraz różnego rodzaju środki smarne. Z uwagi na fakt, że obserwujemy coraz większą powszechność ich występowania i wykorzystywania, wzrasta także zanieczyszczenie środowiska produktami naftowymi. Wpływ na jego degradację mają też procesy urbanizacyjne i industrializacyjne, których dynamika nieustannie wzrasta.  

1.jpg

Punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń produktami naftowymi identyfikowane są w okolicach stacji paliw, rafinerii, lotnisk, torowisk kolejowych, a także terenów przemysłowych oraz poprzemysłowych. Obecność substancji ropopochodnych w wodzie zauważalna jest już przy ich niskich stężeniach i powoduje zmianę jej cech organoleptycznych. Ropa naftowa i jej produkty stanowią duże zagrożenie dla życia biologicznego. Zanieczyszczenie nimi powoduje tworzenie powierzchniowych warstw, które odcinają dopływ tlenu oraz światła, co znacząco hamuje zachodzące w wodzie procesy biologiczne. W przypadku cięższych, nierozpuszczalnych frakcji obserwuje się procesy sedymentacji.

Konieczność oczyszczania wynika z przepisów prawa

Duża toksyczność i kancerogenność tego typu zanieczyszczeń powinna być brana pod uwagę również w przypadku rozpatrywania parametrów jakości wody. Co bardzo istotne, w Polsce woda przeznaczona do spożycia nie jest badana pod kątem zawartości węglowodorów ropopochodnych. Ten parametr jest brany pod uwagę i monitorowany w przypadku oceny klas wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Kwestia substancji szkodliwych dla środowiska wodnego jest precyzyjnie uregulowana prawnie. Wszelkie informacje zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Oczyszczanie wód z substancji ropopochodnych

Istnieje wiele metod oczyszczania wód z produktów naftowych. Zaliczamy do nich procesy mechaniczne (filtracja, flotacja oraz wypływanie), fizykochemiczne (ultrafiltracja, sorpcja, koalescencja) i chemiczne (koagulacja i ekstrakcja).

To właśnie między innymi koagulacja znalazła szerokie zastosowanie w przypadku oczyszczania wód i ścieków zanieczyszczonych produktami ropy naftowej. Wspomagająco wykorzystuje się tak zwane adsorbenty porowate, czyli węgle aktywne pochodzące z torfu, węgla brunatnego i kamiennego oraz drewna. Skuteczność koagulacji połączonej z adsorpcją potwierdziły między innymi badania naukowe przeprowadzone przez badaczy z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej.

Separatory, filtry węglowe oraz odwrócona osmoza

Powszechnie stosowane są też separatory substancji ropopochodnych, które służą do podczyszczania ścieków przemysłowych. Są to specjalistyczne urządzenia o charakterze przepływowym, które separują zanieczyszczenia takie jak benzyna i oleje pochodzenia mineralnego. Skuteczność procesu oczyszczania zapewnić można poprzez zastosowanie separatora koalescencyjnego, w którym wykorzystuje się zarówno zjawisko koalescencji, jak i flotacji grawitacyjnej. Efektem jest łączenie się ze sobą cząsteczek produktów ropopochodnych, co skutkuje ich wypływaniem na powierzchnię wody lub ścieków.

W przypadku zlewni o większych objętościach z powodzeniem wykorzystuje się również separatory lamelowe. Ich zadaniem jest nie tylko oddzielanie produktów naftowych, ale także zawiesin mineralnych. Zasada działania opiera się głównie na procesach flotacji oraz sedymentacji. W tego typu urządzeniach zanieczyszczone wody przepływają przez pakiety lamelowe, w których następuje separacja szkodliwych substancji. Cechują się łatwością montażu i eksploatacji, możliwością posadowienia na różnych głębokościach oraz bezpieczeństwem stosowania.  

2.png

Skuteczność zapewni też wykorzystanie wydajnego systemu odwróconej osmozy, który oferuje szerokie spektrum działania. Wyposażenie instalacji we wstępny filtr węglowy usuwa z wody szkodliwe dla środowiska i zdrowia substancje ropopochodne.

Problemy z wodą?

Kluczem do efektywnego i skutecznego rozwiązania problemu produktów naftowych w wodzie jest dobór odpowiedniej metody filtracji i uzdatniania wody. Naszym klientom oferujemy indywidualne rozwiązania, dobrane na podstawie gruntownej analizy. Problemy z wodą? Zapraszamy do kontaktu!

Autor:
EuroClean
Źródło:
Materiał nadesłany do redakcji

Czytaj także