Outsourcing w branży komunalnej, czy to się opłaca?

Rozwój sieci internetowej i komputerów osobistych umożliwił zintegrowanie systemów informatycznych przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi. Przyczyniło się to do głębokiej ewaluacji outsourcingu, trendu który wyraźnie zdominował szereg branż, w tym także komunalną. Według Harvard Business...

xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.

Jakie należy spełnić warunki przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do gruntu

W Polsce wymogi dotyczące warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Rozporządzenie określa między innymi miejsce...

Kingspan Environmental Sp. z o.o.

Rola pierwotniaków w osadzie czynnym

Oglądając pod mikroskopem kroplę osadu czynnego, pochodzącą z dobrze funkcjonującej oczyszczalni ścieków, można zauważyć dużą liczbę różnorodnych jednokomórkowych organizmów. Są to pierwotniaki (Protozoa), do których zalicza się m. in. ameby (Rhizopoda), wiciowce (Flagellata) i orzęski (Ciliata...

BIOSPEKT Badania i Edukacja Sp. z o.o.

Rola bakterii w osadzie czynnym.

Bakterie, mikroskopijne jednokomórkowe organizmy, występują we wszystkich środowiskach: wodzie, powietrzu, glebie, ściekach oraz innych organizmach żywych. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów bakterie pełnią w przyrodzie ogromną rolę. Jedną z najważniejszych funkcji bakterii jest rozkład...

BIOSPEKT Badania i Edukacja Sp. z o.o.

Podsumowanie roku 2007 w branży wod-kan

Rok 2007 minął w branży wod-kan pod znakiem realizacji rozpoczętych w poprzednich latach inwestycji. Ukończono i uruchomiono nowe oczyszczalnie ścieków, przeprowadzono wiele modernizacji istniejącej już infrastruktury wod-kan. Nie obyło się jednak bez problemów. Znaczny wzrost...

xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.

Raport: "Podatek od deszczu" zdobywa popularność w Polsce

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w wielu rejonach Polski wprowadzają opłaty za odprowadzanie wód opadowych z posesji. Opłaty naliczane mają być od powierzchni dachów oraz parkingów. Z tego powodu „podatek od deszczu” najbardziej uderzy w hipermarkety, obiekty sportowe i użyteczności...

xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.

Poprawa jakości wody w Białymstoku

Projekt "Poprawa jakości wody w Białymstoku" kompleksowo obejmuje inwestycje i modernizacje z dziedziny uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych. Koszt realizacji (18 316 tys. euro) współfinansowany jest w 56 procentach przez unijny Fundusz Spójności,...

xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.